http://diggiloo.net/

Performed by: Olta Boka
Music by: Adrian Hila
Lyrics by: Pandi Laço
Language: Albanian
Placing: 16th (55 points)

Zemrën e lamë peng

We put our hearts at stake

Ora si zemër troket The clock ticks like a heart
Ora e çmendur rend, akrepa nuk ka The clock runs crazy, it has no hands
Kohën vodhe ti nga jeta ime You stole the time from my life
Bora e zerit tënd mbi zemrën time ra The coldness of your voice fell on my heart
Mbuloi strehën e fundit të dashurisë Covering the last shelter of love
  
Ha... ha... Ha... ha...
Dhe ndalen akrepat atje And the hands of time stop there
  
Ditë pas ditë, ne Day after day, we
Rrahje pas rrahje, më kot kerkuam Beat after beat, we looked in vain
Orë e përkryer For the perfect clock
Një zemër jo kurrë s'mund të jetë Which a heart can never be
  
Natë pas natë, ne Night after night, we
Rrahje pas rrahje, ne të larguar Beat after beat, we grew apart
Por jo, nuk mundëm But no, we couldn't
Se zemrën të dy e lamë peng Because we both put our hearts at stake
Ah... Ah...
  
Ora si zemër troket The clock ticks like a heart
Ora e çmendur rend, akrepa nuk ka The clock runs crazy, it has no hands
Kohën vodhe ti nga jeta ime You stole the time from my life
(Bora e zerit tënd) mbi zemrën time ra (The coldness of your voice) fell on my heart
Mbuloi strehën e fundit të dashurisë Covering the last shelter of love
  
Ha... ha... Ha... ha...
Dhe ndalen akrepat atje And the hands of time stop there
  
Ditë pas ditë, ne Day after day, we
Rrahje pas rrahje, më kot kerkuam Beat after beat, we looked in vain
Orë e përkryer For the perfect clock
Nje zemër jo kurrë s'mund të jetë Which a heart can never be
  
Natë pas natë, ne Night after night, we
Rrahje pas rrahje, ne të larguar Beat after beat, we grew apart
Por jo, nuk mundëm But no, we couldn't
Se zemrën të dy e lamë peng Because we both put our hearts at stake
Ha... Ha...

Translation by Marcus Klier, Senol, Nathan Stella, Liridon Mustafa.