http://diggiloo.net/

Performed by: Monica Törnell & Lasse Holm
Music by: Lasse Holm
Lyrics by: Lasse Holm
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 5th (78 points)
Other versions: English

E' de' det här du kallar kärlek?

Is this what you call love?

Jag kan inte längre existera normalt I cannot live normally anymore
Ena dan är ej den andra lik Each day is different from the other
Och jag har försökt att ignorera dig totalt And I've been trying to ignore you totally
Även om jag vet du är unik Even though I know you are unique
  
Känslorna som bränner är plågor för mig Emotions always burning are torment to me
Och ändå vill jag hålla dig kvar And yet I still want you for me
Även om jag känner en längtan till dig Even though I suffer a longing for you
Frågar jag och kräver ett svar I ask and demand an answer
  
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) Is this what you call love? (This what you call love?)
Vill jag inte längre va' med I don't want to have any more
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) Is this what you call feelings? (This what you call feelings?)
Är det inte någon idé There's no point to it
  
Allting som du gör är koncentrerat till mig Everything you do is concentrated on me
Du har blivit någon sorts mani You've become an obsession
Och jag har så lätt att fascineras av dig It's easy for me to be fascinated by you
Du är kärlekens reguladetri You are loves irresistible force
  
Känslorna som bränner är plågor för mig Emotions always burning are torment to me
Ändå vill jag hålla dig kvar Yet I still want you for me
Även om jag känner, jag längtar till dig Even though I feel, I'm longing for you
Frågar jag och kräver ett svar I ask and demand an answer
  
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) Is this what you call love? (This what you call love?)
Vill jag inte längre va' med I don't want to have any more
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) Is this what you call feelings? (This what you call feelings?)
Är det inte någon idé There's no point to it
  
Och varje gång du ler, så händer det nånting And every time you smile, something happens
Jag bönar och jag ber, men inget under sker I plead and I pray, but no wonder happens
  
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) Is this what you call love? (This what you call love?)
Vill jag inte längre va' med I don't want to have any more
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) Is this what you call feelings? (This what you call feelings?)
Är det inte någon idé There's no point to it
  
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) Is this what you call love? (This what you call love?)
Vill jag inte längre va' med I don't want to have any more
E' de' det här du vill? Is this what you want?
Är det inte någon idé There's no point to it