http://diggiloo.net/

Performed by: Trax
Music by: John Hatting
Lyrics by: John Hatting
Conductor: Egil Monn-Iversen
Language: Danish
Placing: 6th (77 points)
Other versions: English, Norwegian

Du er fuld af løgn

You're full of lies

Se, li'som sidst Look, just like before
Står du der og laver øjne You stand there making eyes,
Uh... så bevidst, imod mig Ooh... so confidently, to me
Står og ser ud Standing there looking
Som om det er no'et du leger As if it's a game you're playing
Jeg spytter ud nu, for ved du hva' du er? I say it honestly now, do you know what you are?
  
Du er fuld af løgn You're full of lies
Når du si'r vi kun er venner When you say we're just friends
Jeg er med på spøg'n lidt endnu I go along with the joke for a little longer
Og før der går et døgn And before 24 hours have passed
Så tror jeg dine løgne ender I think you're lies will come to an end
For du slår gnister når du rør' ved mig For you strike sparks when you touch me
  
Du spiller op You play up
Og underholder dine venner And entertain your friends
Det holder op første gang That will stop the first time
Hvor du ka' se at det er os to When you see, it's the two of us
Og du end'lig vil være ved And you finally admit
At alt det jeg si'r er sandt That everything I say is true
  
Du er fuld af løgn You're full of lies
Når du si'r vi kun er venner When you say we're just friends
Jeg er med på spøg'n lidt endnu I go along with the joke for a little longer
Og før der går et døgn And before 24 hours have passed
Så tror jeg dine løgne ender I think you're lies will come to an end
For du slår gnister når du rør' ved mig For you strike sparks when you touch me
  
Bare puds din glorie Just polish your halo
Kør en kølig stil Do a cool style
Fortæl en ny historie, du ka' gøre som du vil Tell a new story, you can do whatever you want
  
For jeg kan se at... (Jeg kan se at...) For I can se that... (I can see that...)
Du er fuld af løgn You're full of lies
Tyd'lig som en åben bog Clear as an open book
Så gi' mig fire døgn, kun med dig So give me four days, just with you
  
Du er fuld af løgn You're full of lies
Når du si'r vi kun er venner When you say we're just friends
Jeg er med på spøg'n lidt endnu I go along with the joke for a little longer
Og før der går et døgn And before 24 hours have passed
Så tror jeg dine løgne ender I think you're lies will come to an end
For det' så enkelt, du er lun som jeg It's so simple, you're hot like me
For du slår gnister når jeg rør' ved dig For you strike sparks when I touch you
Det' så enkelt, du er lun på mig It's so simple, you're hot for me