http://diggiloo.net/

Performed by: Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra
Music by: Selçuk Başar
Lyrics by: Ülkü Aker
Conductor: Selçuk Başar
Language: Turkish
Placing: 12th (37 points)

Halay

Halay

Yer yerinden oynar dostlar, halay denince The ground will tremble, fellows, when the Halay is danced
Bir başkayız aşka gelince We love in a different way
Coşkuluyuz sel gibi, esen yel gibi We are exuberant like torrents, like gusting winds
Bakmayız yabana el gibi We don't look upon foreigners as strangers
  
Elvan elvan açsın dostlar dalda çiçekler Let blooms blossom on the bough
Bizim elde çoktur güzeller We have so many beautiful things
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
  
Elele çalsin oynansin halay Hand in hand, we play and dance the halay
Sevgiyle çalsin oynansin halay With affection, we play and dance the halay
  
Herkes bu meydanda canım bir yer beğensin Let everyone take a place on this floor
Davullar çalsın eğlensin Let drums beat and rejoice
Aşık coşsun vursun dostlar sazın teline Let the troubadour strike the strings of his lute
Can dayanmaz tatlı diline So lovely is this tune
  
Yumak yumak örülsün dostluk bağları Let's weave a web of friendship
Aşalım o zorlu dağları Let's cross over those unyielding mountains
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
  
Elele çalsin oynansin halay Hand in hand, we play and dance the halay
Sevgiyle çalsin oynansin halay With affection, we play and dance the halay
  
Yumak yumak örülsün dostluk bağları Let's weave a web of friendship
Aşalım o zorlu dağları Let's cross over those unyielding mountains
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
Sevdalı türkülerle verip elele Let's sing old love songs
Seslenelim yedi düvele To the whole world
  
Elele çalsin oynansin halay Hand in hand, we play and dance the halay
Sevgiyle çalsin oynansin halay With affection, we play and dance the halay
  
Halay Halay

Translation by Luc Deneulin.

  • Halay - traditional Turkish dance where people put their hands on eachothers shoulders to form a big circle, singing and going round.