http://diggiloo.net/

Performed by: Ulla Pia
Music by: Erik Kåre
Lyrics by: Erik Kåre
Conductor: Arne Lamberth
Language: Danish
Placing: 14th (4 points)
Other versions: Italian

Stop, mens legen er go'

Stop, while the going is good

Går en pige hjem fra sit første bal When a girl's going home from her first dance
Sker det, at hendes ven går blot lidt for vidt It happens that her friend, goes just a bit too far
Ja, det sker så tit, men hun svarer igen: Yes, that happens so often, but she answers back:
  
Stop, ja, stop, ja, stop, mens legen er go' Stop, yes stop, yes stop, while the going is good
For jeg kan fornemme, at du nok vil glemme For I can feel, that you'll forget
At jeg må hjem klokken to That I should be home by two o'clock
Tænk, ja, tænk, ja, tænk om drømmene brast What if, yes what if, yes what if the dreams would burst
For du ka' vel nok forstå For I think you can see
Tiden går helt i stå, når du holder så fast Time stops completely, when you hold so tight
  
Lad os bare vandre af sted uden mål eller med Let's just aimlessly wander on
Nyde stjernehimmelens ro, den er skabt for os to Enjoy the tranquillity of the starry sky, it was made for us
  
Kom, ja, kom, ja, kom, måske si'r jeg top Come, yes come, yes come, perhaps I'll say yes
Når tiden er inde til kærlighedspuslespil When the time has come for the puzzle of love
Det bli'r uden et 'stop' It will be without a 'stop'
  
Lad os bare vandre af sted uden mål eller med Let's just aimlessly wander on
Nyde stjernehimmelens ro, den er skabt for os to Enjoy the tranquillity of the starry sky, it was made for us
  
Kom, ja, kom, ja, kom, måske si'r jeg top Come, yes come, yes come, perhaps I'll say yes
Når tiden er inde til kærlighedspuslespil When the time has come for the puzzle of love
Det bli'r uden et 'stop' It will be without a 'stop'