http://diggiloo.net/

Performed by: Katarína Hasprová
Music by: Gabriel Dušík
Lyrics by: Anna Wepperyová
Conductor: Vladimir Valović
Language: Slovak
Placing: 21st (8 points)

Modlitba

A prayer

Láska v nás sa stráca, mám strach Love is fading out, I feel scared
Ako prežiť bez spoločných snov How to survive without our dreams
Túžim sa vrátiť zastaviť čas I want to return, to stop the time
Veriť smútku, že utečie s tmou May sadness vanish with the darkness
Odchádzaš preč a dúfaš, že nájdeš You go away and hope to find
Ten svet, ktorý láka ťa leskom a slávou The world of splendour and fame
Vzdávaš sa nás a popieraš lásku You give up and deny our love
Tak choď, bež si rýchlo So go there, hurry up
Bez zbytočných klamstiev Without useless lies
A falošných slov And false words
  
Láska kráčam údolím sĺz Love, I am walking the valley of tears
A len ty môžeš zmierniť môj žiaľ Only you can get me out of misery
Túžim sa dotknúť tvojich pier, tvojich rúk I long to touch your hands, your lips
Prosím vráť sa mi, nevzdaj sa nás Please, come back, do not give up
Zostal si sám a viem, že sa blíži You are left alone and i know, that they're close
Ten deň, keď sa vrátiš But I know, the day of your return
Ja viem ten deň príde Is close, I know it will come
Čakám ťa, poď, spolu zažeňme smútok I'm waiting for you, come, away with sadness
Chcem lásku a vášeň I want your love and passion
Chcem oddanosť nehu I want your tenderness
Chcem všetko čo máš I want everything you have got
  
Modlitba lásky na veky A prayer of love, forever
Modlitba vášne a nehy A prayer of passion and tenderness
Modlitba lásky, čo verí A prayer of love, hoping in miracles
Zázraku v nás Inside of us
Zázraku v nás Inside of us
  
Láska kráčam údolím sĺz Love, I am walking the valley of tears
A len ty môžeš zmierniť môj žiaľ Only you can get me out of misery
Túžim sa dotknúť tvojich pier, tvojich rúk I long to touch your hands, your lips
Prosím vráť sa mi, nevzdaj sa nás Please, come back, do not give up
Zostal si sám a viem, že sa blíži You are left alone and I know, that they're close
Ten deň, keď sa vrátiš But I know, the day of your return
Ja viem ten deň príde Is close, I know it will come
Čakám ťa, poď, spolu zažeňme smútok I'm waiting for you, come, away with sadness
Chcem lásku a vášeň I want your love and passion
Chcem oddanosť nehu I want your tenderness
Chcem všetko čo máš I want everything you have got
  
Modlitba lásky na veky A prayer of love, forever
Modlitba vášne a nehy A prayer of passion and tenderness
Modlitba lásky, čo verí A prayer of love, hoping in miracles
Zázraku v nás, len v nás Inside of us, only us
Zázraku v nás Inside of us