http://diggiloo.net/

Performed by: Friderika
Music by: Szilveszter Jenei
Lyrics by: Szilveszter Jenei
Conductor: Péter Wolf
Language: Hungarian
Placing: 4th (122 points)
Other versions: English

Kinek mondjam el vétkeimet

Whom can I tell my sins?

Semmi sincs, csak fénytelen éj Nothing is there, only the light-less night
Csak szótlan bánat, hiú remény Only the tongue-tied distress, a vain hope
Nincsen hűség, nincs szerelem No faith, no love
Nincs simitó kéz nekem No one to stroke my hand
  
Kinek mondjam el vétkeimet Whom can I tell my sins
És a megbocsátást kitől kérjem? To be sure that they are forgiven?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem? Whom can I tell my sins, my God?
  
Hideg az éj, de fényre vágyom The night is cold, but there remains a longing for light
Mint délre húzó fecskepár When the swallows move south
Testem kihűlt álom csupán My body is chilling during that dream
De lelkem szunnyadó tűzmadár While the ardour slumbers in the birds of fire
  
Kinek mondjam el vétkeimet Whom can I tell my sins
És a megbocsátást kitől kérjem? To be sure that they are forgiven?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem? Whom can I tell my sins, my God?
  
Ne kínozz It never erupts
Hisz elótted állok pőrén It will stay away of the bareness
Bekötött szemekkel Of my blindfold eyes
Istenem mondd miért? My God, tell me why
  
Könnyek nélkül sírok Salty tears
A meg sem született gyermekemnek In spite of nobody dying and no children being born
  
Hogyan mondjam el vétkeimet How can I tell my sins
És a megbocsátást kitől kérjem To be sure that they are forgiven?
Kinek mondjam el vétkeimet Whom can I tell my sins
A bűneimmel kell, hogy éljek To get rid of my heavy guilt
A megbocsátást kitől kérjem? To be sure that they are forgiven?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem? Whom can I tell my sins, my God?