http://diggiloo.net/

Performed by: Silvi Vrait
Music by: Ivar Must
Lyrics by: Leelo Tungal
Conductor: Urmas Lattikas
Language: Estonian
Placing: 24th (2 points)
Other versions: English

Nagu Merelaine

Like a seawave

Ma saabun salaja, kui laine, mis randa merevaiku viib I arrive secretly, as a wave, that brings the amber to the shore
Ja meremaik mu huulte peal on maine, kui rõivas võbeleb kui tiib And the taste of sea on my lips is earthly, when garment flickers as a wing
  
Olla võin kui jää või tulikuum, su kõigi unistuste tuum I can be as ice or burninghot, the core of your every dream
Ja valgel ööl ka varjust truum And in the white night even faithful than a shadow
Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma So I brought myself to you, though I know, tomorrow I may
Muutuda vaid nimeks sinu suul Become just a name on your lips
  
Ja muutun samuti kui laine, mis piire millekski ei pea And I also change as a wave, that considers borders as nothing
Sa oled mees ja mina olen naine, tean mõnda, mida sa ei tea You are a man and I am a woman, I know some things, that you don't know
  
Olla võin kui jää või tulikuum, su kõigi unistuste tuum I can be as ice or burninghot, the core of your every dream
Ja valgel ööl ka varjust truum And in the white night even faithful than a shadow
Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma So I brought myself to you, though I know, tomorrow I may
Muutuda vaid nimeks sinu suul Become just a name on your lips
  
Ma olen nagu päev, sa öö, üks meri teine on kui maa I'm like a day, youre a night, one is the sea, the other just as the land
Kui palju tundeid mahub meie vahele, aimata ei suuda keegi How many feelings can there be between us, no one can intuit
Muutub meri, muutub maagi The sea will change, so does the land
  
Olla võin kui jää või tulikuum, su kõigi unistuste tuum I can be as ice or burninghot, the core of your every dream
Ja valgel ööl ka varjust truum And in the white night even faithful than a shadow
Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma – So I brought myself to you, though I know, tomorrow I may
Muutuda vaid nimeks sinu suul Become just a name on your lips
  
(Olla võin kui jää või tulikuum,) su kõigi unistuste tuum (I can be as ice or burninghot,) the core of your every dream
Ja valgel ööl ka varjust truum And in the white night even faithful than a shadow
Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma – So I brought myself to you, though I know, tomorrow I may
Muutuda vaid nimeks sinu suul Become just a name on your lips
  
Muutuda vaid nimeks sinu suul Become just a name on your lips