http://diggiloo.net/

Performed by: Edin-Ådahl
Music by: Mikael Wendt
Lyrics by: Mikael Wendt
Conductor: Curt-Eric Holmquist
Language: Swedish
Placing: 16th (24 points)
Other versions: English

Som en vind

Like a wind

Ut ur en dröm och in i mitt hjärta Out from a dream and into my heart
Kom en känsla och fyllde min själ Came a feeling and filled my soul
Och jag, en man, som reser i tankar And I'm a man who travels in thoughts
Fylld av visioner ur en dröm Filled with visions from a dream
Och jag känner... And I feel...
  
Som en vind, sveper inom mig Like a wind is sweeping inside of me
Skänker mig värme, kom var mig närmre Making me warm, come, be closer to me
Som en vind, visa mig vägen Like a wind, show me the way
Rör vid mig som en vind Touch me like a wind
  
Tillsammans, men långt ifrån varann Together, but far apart
Vi vet att vi vill och vi kan We know that we want and we can
En tanke säger mer än tusen ord A thought says more than thousand words
Ändå vet jag inte vad jag ska tro Still I don't know what to believe
Men jag känner... But I feel...
  
Som en vind, sveper inom mig Like a wind is sweeping inside of me
Skänker mig värme, kom var mig närmre Making me warm, come, be closer to me
Som en vind, visa mig vägen Like a wind, show me the way
Rör vid mig som en vind Touch me like a wind
  
Jag, en man, fylld av visioner I'm a man filled with visions
Stanna och rör mig Stay and touch me
  
Som en vind, sveper inom mig Like a wind is sweeping inside of me
Skänker mig värme, kom var mig närmre Making me warm, come, be closer to me
Som en vind, visa mig vägen Like a wind, show me the way
Kom till mig, stanna Come to me, stay
Vänd inte från mig Don't turn away
Rör vid mig som en vind Touch me like a wind
Rör vid mig som en vind Touch me like a wind

Translation by Åsa Irlander.