http://diggiloo.net/

Performed by: Lonnie Devantier
Music by: John Hatting, Torben Lendager
Lyrics by: Keld Heick
Conductor: Henrik Krogsgaard
Language: Danish
Placing: 8th (64 points)

Hallo, hallo

Hello, hello

Kigger på mit ur, nu' du ganske sikkert hjemme I look at my watch, I'm sure you're home by now
Så jeg drøner ned ad trappen for at ringe til dig So I run down the stairs to call you
Men ned' i boksen står der én med mønter fremme But in the phone box a guy is standing with coins in his hand
Han ta'r flere op af lommen, mens han skuler til mig He takes more out of his pocket, as he scowls at me
  
Så er der fri, jeg ringer op og den er klar Then it's free, I dial the number and get the connection
Men det er kun din automat, der gi'r mig svar But it's only your answering machine that answers
  
Jeg si'r: Hallo, hallo I say: Hello, hello
Jeg ved godt, du er hjemme I know you're home
Ka' du ikke ta' og ta' din telefon? Couldn't you answer your phone?
Hallo, hallo Hello, hello
Jeg lytter til din stemme I listen to your voice
Men når båndet slutter, er der aldrig no'en But when the tape runs out, nobody's ever there
  
Rådhusuret slår, og her står jeg nu og fryser The bells of the town hall are ringing and here I stand freezing
Jeg er træt af smarte fyre, der skal imponere I'm tired of smart guys, who just want to impress
Jeg' godt forkølet, pudser næse, går og nyser I've got a cold, I blow my nose, walk around sneezing
Og ka' næsten ikke styre temperamentet mere And can hardly control my temper anymore
  
Jeg griber røret, men bli'r stadig holdt for nar I take the receiver, but I'm still being made a fool of
For det' din dumme automat, der gi'r mig svar For it's your stupid machine that answers
  
Jeg si'r: Hallo, hallo I say: Hello, hello
Jeg ved godt, du er hjemme I know you're home
Ka' du ikke ta' og ta' din telefon? Couldn't you answer your phone?
Hallo, hallo Hello, hello
Jeg lytter til din stemme I listen to your voice
Men når båndet slutter, er der aldrig no'en But when the tape runs out, nobody's ever there
  
Jeg fodrer boksen med den sidste mønt jeg har I feed the phone with the last coin I've got
Det er og bli'r din automat, der gi'r mig svar Your machine remains the only to answer
  
Jeg si'r: Hallo, hallo I say: Hello, hello
Jeg ved godt, du er hjemme I know you're home
Ka' du ikke ta' og ta' din telefon? Couldn't you answer your phone?
Hallo, hallo Hello, hello
Jeg lytter til din stemme I listen to your voice
Men når båndet slutter, er der aldrig no'en But when the tape runs out, nobody's ever there
  
Jeg si'r: Hallo, hallo I say: Hello, hello
Jeg vidste du var hjemme I knew you were home
Det var rart, at du ku' ta' din telefon It was nice that you could answer your phone
Hallo, hallo Hello, hello
Jeg lytter til din stemme I listen to your voice
Selv om båndet slutter, er der stadig no'en Even if the tape runs out, there's still someone there
Det var rart, at du ku' ta' din telefon It was nice that you could answer your phone