http://diggiloo.net/

Performed by: Justine
Music by: Jan Kisjes
Lyrics by: Cees Bergman, Geertjan Hessing, Aart Mol, Erwin van Prehn, Elmer Veerhoff
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 15th (45 points)
Other versions: English, Malay

Blijf zoals je bent

Stay the way you are

Je rolde zomaar in m'n leven You just came rolling into my life
Het was anders dan voorheen It was different from before
Ik kende jou al heel wat jaren I knew you already quite some years
Je moest me echt niet, naar het scheen You really didn't like me, apparently
  
Blijf zoals ik jou nu ken Stay the way that I know you now
Ik hou van jou zoals je bent I love you the way you are
Gewoon zoals je bent Simply the way you are
Blijf jezelf, verander niet Stay yourself, don't change
Gewoon jezelf zijn, alsjeblieft Simply be yourself, please
Gewoon zoals je bent Simply the way you are
  
In al die tijd heb jij veel meegemaakt In all that time you've experienced a lot
Ondanks alles bleef je trouw In spite of everything, you remained faithful
Je bent m'n vriend, m'n hele leven You're my friend, my whole life
Wat zou ik zijn zonder jou? What would I be without you?
  
Blijf zoals ik jou nu ken Stay the way that I know you now
Ik hou van jou zoals je bent I love you the way you are
Gewoon zoals je bent Simply the way you are
Blijf jezelf, verander niet Stay yourself, don't change
Gewoon jezelf zijn alsjeblieft Simply be yourself, please
Gewoon zoals je bent Simply the way you are
  
Je hebt zoveel om van te leren There's so much to learn from you
Toe maar gauw, leer 't me, ik hou van jou Come on, teach me, I love you
'k Heb nog zoveel van je te leren There's still so much I can learn from you
Toe maar gauw, leer 't me, ik hou van jou Come on, teach me, I love you
  
Blijf zoals ik jou nu ken Stay the way that I know you now
Ik hou van jou zoals je bent I love you the way you are
Gewoon zoals je bent Simply the way you are
Blijf jezelf, verander niet Stay yourself, don't change
Gewoon jezelf zijn alsjeblieft Simply be yourself, please
Gewoon zoals je bent Simply the way you are