http://diggiloo.net/

Performed by: Ingeborg
Music by: Stef Bos
Lyrics by: Stef Bos
Conductor: Freddy Sunder
Language: Dutch
Placing: 19th (13 points)
Other versions: English

Door de wind

Through the wind

Door de wind, door de regen Through the wind, through the rain
Dwars door alles... door alles heen Straight through... through everything
  
Ik zie je voor me, met m'n ogen dicht I see you in front of me, with my eyes closed
Ik kan je voelen, met m'n hart op slot I can feel you, with my heart locked up
Ik hoor je praten, maar je bent er niet I hear you talking, but you aren't there
Je bent er niet You aren't there
  
En ik voel me verloren And I'd feel lost
Als ik jou moet verliezen If I have to lose you
En ik blijf van je dromen And I keep dreaming of you
Want ik kan je niet missen Because I can't miss you
Ik kan je niet missen I can't miss you
  
Door de wind, door de regen Through the wind, through the rain
Dwars door alles heen Straight through everything
Door de storm Through the storm
Al zit alles me tegen Even if it's not going my way
Door jou, ben ik nooit alleen Because of you, I'm never alone
  
Ik voel je naast me I feel you by my side
Als ik 's nachts op straat wil vergeten When I want to forget at night on the street
Wat in m'n ogen staat geschreven What's written in my eyes
Je moest eens weten If you only knew
  
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar And I want to get lost in a winner's extasy
En ik zou willen schreeuwen And I'd like to scream
Maar ik kan alleen zingen But I can only sing
Ik kan alleen zingen I can only sing
  
Door de wind (Door de wind) Through the wind (through the wind)
Door de regen Through the rain
Dwars door alles heen Straight through everything
Door de storm (Door de storm) Through the storm (Through the storm)
Al zit alles me tegen Even if it's not going my way
Door jou, ben ik nooit alleen Because of you, I'm never alone
  
Door een zee van afstand Through an endless distance
Door een muur van leegte Through a wall of emptiness
Door een land van stilte Through a land of silence
Door een muur van leegte Through a wall of emptiness
  
Door de wind (Door de wind) Through the wind (Through the wind)
Door de regen Through the rain
Dwars door alles heen Straight through everything
Door de storm (Door de storm) Through the storm (Through the storm)
Al zit alles me tegen Even if it's not going my way
Door jou, ben ik nooit alleen Because of you, I'm never alone
  
Nooit alleen Never alone
Door jou, ben ik nooit alleen Because of you, I'm never alone