http://diggiloo.net/

Performed by: Linda Lepomme
Music by: Pieter Verlinden
Lyrics by: Bert Vivier
Conductor: Curt-Eric Holmquist
Language: Dutch
Placing: 19th (7 points)
Other versions: French, English

Laat me nu gaan

Let me go now

Laat me nu gaan, zeg niets meer, laat me nu gaan Let me go now, say no more, let me go now
Voel je dan niet, jouw woorden helpen mij al lang niet meer Don't you feel, your words are not helping me anymore for a long time
Toe, laat me gaan, vergeet me, laat me toch gaan Please, let me go, forget me, please let me go
Zag je dan nooit dat zonder warmte geen liefde kan leven? Didn't you ever see that no love can live without warmth
En ik mijn leven opnieuw wil dromen And that I want to dream my life again
Alsof ik jou nooit had ontmoet? As if I had never met you?
  
Nooit wil ik weer bij jou zijn, jij doet me pijn Never again I want to be with you, you hurt me
Nooit wil ik weer me door een ander laten leven Never again I want someone else to live my life
Raak me niet aan, nee, raak me niet aan Don't touch me, no, don't touch me
Laat me alleen, ik zag de wereld alleen door jouw ogen Leave me alone, I saw the world only through your eyes
Voel me bedrogen, ik hield van jou I feel betrayed, I loved you
Dat heb jij nooit verstaan, nooit verstaan You never understood that, never understood
  
Zie je nou wat ik jou steeds maar zeggen wou? Do you see now what I always wanted to tell you?
Dan weet je ook hoelang een lege nacht kan duren Then you also know how long an empty night can last
Als je hoopt en wacht, doodop en moegedacht When one hopes and waits, exhausted and tired of thinking
Besef je nou dat iets in mij zal breken als ik jou verlaat? Do you realise now something in me will break when I leave you?
  
Laat me niet gaan, kijk me toch aan Don't let me go, please look at me
Laat me niet gaan, laat jij me zomaar gaan? Don't let me go, do you really let me go like this?