http://diggiloo.net/

Performed by: Gry
Music by: Flemming Gernyx, Christian Jacobsen, Lars Christensen
Lyrics by: Flemming Gernyx, Christian Jacobsen, Billy Cross
Conductor: Allan Botschinsky
Language: Danish
Placing: 17th (16 points)
Other versions: English

Kloden drejer

The planet's spinning

Kloden drejer, alting vokser op på ny The planet's spinning, everything grows again
Menn'sker mødes, svæver på en sky People meet, floating on a cloud
  
Et oprørt hav i sjælens sind A rough sea in the mind of the soul
Et S.O.S. der gør mig så blind An S.O.S. that makes me so blind
Måske ku' vi ved fælles hjælp Perhaps we could, between us
Få brudt de bånd Break the ties
Så luk mig dog ind Do let me in
  
Kloden drejer, alting vokser op på ny The planet's spinning, everything grows again
Menn'sker mødes, svæver på en sky People meet, floating on a cloud
  
Et stjerneskud baner vej A shooting star leads the way
For mennesker som du og jeg For people like you and me
Et lys bli'r tændt, og natten ser A light is lit, and the night sees
Endnu engang to menn'sker der ler Once again, to laughing people
  
Kloden drejer, alting vokser op på ny The planet's spinning, everything grows again
Menn'sker mødes, svæver på en sky People meet, floating on a cloud
  
Tusind stjerner viser vej A thousand stars show the way
De blinker kun for dig og mig The twinkle just for you and me
Dig og mig You and me
  
Kloden drejer, alting vokser op på ny The planet's spinning, everything grows again
Menn'sker mødes, svæver på en sky People meet, floating on a cloud
  
Kloden drejer, alting vokser op på ny The planet's spinning, everything grows again
Menn'sker mødes, svæver på en sky People meet, floating on a cloud
Svæver på en sky Floating on a cloud