http://diggiloo.net/

Recorded by: ABBA
Music by: Benny Andersson, Björn Ulvaeus
Lyrics by: N/A
Language: Swedish
Placing: 1st (24 points)
Other versions: English, French, German, French/Swedish

Waterloo

Waterloo

Jo, jo, i Waterloo Napoleon fick ge sig Yes, yes, in Waterloo Napoleon had to give up
Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt But, but, you can meet your fate in so many ways
Själv känner jag, sen jag mött dig, historien upprepar sig: I feel, since I met you, history is repeating itself:
  
Waterloo – jag är besegrad, nu ger jag mig Waterloo – I'm conquered, now I give up
Waterloo – lovar med nöje att älska dig Waterloo – promise with pleasure to love you
Waterloo – allting känns rätt, och det är min tro Waterloo – everything feels right, and it's my belief
Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Whoa... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Whoa... Waterloo – you are my fate, my Waterloo
  
Jo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta Yes, yes, you defend yourself and fence as long as you can
Men, men, mot känslor kämpar gudarna förgäves har man sagt But, but, against emotions the Gods fight in vain they say
Det är som jag hörde en sång – jag tror det är kärlek på gång It's as if I heard a song – I believe love is going on
  
Waterloo – så har man funnit sin överman Waterloo – then you have found your superior
Waterloo – mäktig och väldig och stark är han Waterloo – powerful and mighty and strong is he
Waterloo – allting känns rätt, och det är min tro Waterloo – everything feels right, and it's my belief
Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Whoa... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Whoa... Waterloo – you are my fate, my Waterloo
  
Det är som jag hörde en sång – jag tror det är kärlek på gång It's as if I heard a song – I believe love is going on
  
Waterloo – allting känns rätt, och det är min tro Waterloo – everything feels right, and it's my belief
Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Whoa... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Whoa... Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Oo... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Oo... Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Whoa... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Whoa... Waterloo – you are my fate, my Waterloo
Oo... Waterloo – du är mitt öde, mitt Waterloo Oo... Waterloo – you are my fate, my Waterloo

  • Waterloo - Napoleon's last battle, which ended in his final defeat, took place near the Belgian town Waterloo in 1815
  • Napoleon (1769–1821) - French emperor (1804-14 and 1815)