http://diggiloo.net/

Performed by: Markku Aro & Koivistolaiset
Music by: Rauno Lehtinen
Lyrics by: Rauno Lehtinen
Conductor: Ossi Runne
Language: Finnish
Placing: 8th (84 points)

Tie uuteen päivään

Way to a new day

On pala maata ja pala vettä There's a piece of land and a piece of water
Ja pala tulta polttavaa And a piece of burning fire
On ihmismieli ja paha kieli There's a human mind and bad tongue
Ei tahdo tulta sammutta Doesn't want to put out the fire
  
Tuo kaikki meidät uuteen päivään johtaa All that will lead us to a new day
Nyt onko syytä surra tulevaa? Is there a reason to worry for the future now?
Kun muita tiellä kulkevia kohtaa When you meet other people on the way
Ja kaikki on niin mukavaa And everything is so nice
  
Nyt sinne uuteen päivään kaikki kulkee Now everyone goes there to the new day
Ja toiset näyttää mistä löytyy tie And others show, where you can find the way
Jos kerran silmät huomiselta sulkee If you once close your eyes from tomorrow
Tie helppo mukanaan jo vie The easy road takes you along
  
Maailma valmis jo on The world is now ready
Tieto muutumaton nyt ohjailee The unchanging knowledge is now guiding
Aika niin mittaamaton The time, so immeasurable
Meitä palveltuaan joku loppunut on? Has it already ended after serving us?
  
Kun yksi ottaa ja toinen antaa When one takes, and another one gives
Ja kolmas huutaa janoissaan And a third one shouts thirsty
Et tunne heitä ei hekään meitä You don't know them, they don't know us
Ja samaa tietä kuljetaan And we go the same way
  
Tuo kaikki meidät uuteen päivään johtaa All that will lead us to a new day
Nyt onko syytä surra tulevaa? Is there a reason to worry for the future now?
Kun muita tiellä kulkevia kohtaa When you meet other people on the way
Ja kaikki on niin mukavaa And everything is so nice
  
Nyt sinne uuteen päivään kaikki kulkee Now everyone goes there to the new day
Ja toiset näyttää mistä löytyy tie And others show, where you can find the way
Jos kerran silmät huomiselta sulkee If you once close your eyes from tomorrow
Tie helppo mukanaan jo vie The easy road takes you along
  
Nyt sinne uuteen päivään kaikki kulkee Now everyone goes there to the new day
Ja toiset näyttää mistä löytyy tie And others show, where you can find the way
Jos kerran silmät huomiselta sulkee If you once close your eyes from tomorrow
Tie helppo mukanaan jo vie The easy road takes you along