http://diggiloo.net/

Performed by: Bobbejaan Schoepen
Music by: Harry Frékin
Lyrics by: Eric Franssen
Conductor: Willy Berking
Language: Dutch
Placing: 8th (5 points)

This is the live version. There are some differences in the studio version.


Straatdeuntje

Street tune

Langs de straten danst er een deuntje Along the streets, a tune is dancing
En ik blijf even staan And for a moment I stand still
Waar komt toch dat aardige deuntje Where is that pretty tune
Wel zo ineens vandaan? All of a sudden coming from?
  
Het speelt in de bomen It's playing in the trees
Dartelt in de wind Frolicking in the wind
Het is niet te tomen It can't be bridled
't Wordt al gauw m'n vriend It's soon becoming my friend
  
Langs de straten zweeft er een deuntje Along the streets, a tune is floating
't Is of een zonnestraal It's as if a sunbeam
Doordringt met dat aardige deuntje Is penetrating with that pretty tune
Tot in het kleinst portaal Into the most little portal
  
Tralalala tralala tralalala... Tralalala tralala tralalala...
Tralalala tralala tralalala... Tralalala tralala tralalala...
  
Langs de straten danst er een deuntje Along the streets, a tune is dancing
Het klinkt voor groot en klein It's heard by young and old
Oh, wat kan zo'n eenvoudig deuntje Oh, how such a simple tune
Al gauw onmisbaar zijn Can become indispensable so quickly
  
Het klopt op de ruiten It knocks on the windows
Vraagt: "Laat mij erin" Asks: "Let me in"
Ik kan het zo fluiten I can easily whistle it
't Stemt me goed gezind It makes me good-humoured
  
Langs de straten zweeft er een deuntje Along the streets, a tune is floating
Het volgt mij overal It follows me everywhere
En ik hoop dat dit aardig deuntje And I hope that this pretty tune
Steeds mijn vriend blijven zal Will always remain my friend
  
Tralalala tralala tralalala... Tralalala tralala tralalala...
Tralalala lalala tralalala... Tralalala lalala tralalala...