http://diggiloo.net/

Performed by: Kasia Kowalska
Music by: Robert Amirian
Lyrics by: Kasia Kowalska
Conductor: Wieslaw Pieregorólka
Language: Polish
Placing: 15th (31 points)
Other versions: English

Chcę znać swój grzech

I want to know my sin

Zobacz, jak to wszystko zmienia mnie Look, how everything changes
Czuję, jak mym życiem rządzi lęk I feel that fear rules my life
W każdą noc, kiedy pytam Every night, when I want to ask you something
Znów ukrywasz twarz You hide your face again
Czy naprawdę tak muszę żyć? Do I have to live like this?
  
Zabierz tam, gdzie nikt nie znajdzie mnie Take me where nobody will find me
Po tym, jak przyrzeknę kochać cię Then I'll promise to love you
W każdą noc, kiedy pragnę Every night, when I want you
Znów zakrywasz twarz You hide your face again
Czy naprawdę tak miało być? Was it meant to be like this?
  
Jeśli tak If so
Zanim skarzesz mnie Before you hurt me
Chcę znać swój grzech I want to know my sin
Ten jeden raz Only once
Zanim stracę cię Before I lose you
Chcę znać swój grzech I want to know my sin
  
W każdą noc, kiedy pragnę Every night, when I want you
Znów ukrywasz twarz You hide your face again
Tak okazać coś trudno ci It's very hard for you to show it to me
  
Tak, tak, cokolwiek dać Yes, yes, give me something
(Zanim skarzesz mnie) (Before you hurt me)
(Chcę znać swój grzech) (I want to know my sin)
Ten jeden raz Only once
Zanim skarzesz mnie Before you hurt me
Chcę znać swój grzech I want to know my sin
  
Ten jeden raz Only once
Zanim skarzesz mnie Before you hurt me
Chcę znać swój grzech, je, je... I want to know my sin
Ostatni raz The last time
Zanim stracę cię Before I lose you
Chcę znać swój grzech I want to know my sin
  
Swój grzech My sin

Translation by Rafael Koscielny & Konrad Edler.