http://diggiloo.net/

Recorded by: Ellen Nikolaysen
Music by: Svein Hundsnes
Lyrics by: N/A
Language: Norwegian
Placing: 18th (11 points)
Other versions: English

Det skulle ha vært sommer nå

It should have been summer now

Det skulle ha vært sommer nå og fuglesang It should have been summer now and birds singing
Når blomster ler og hvisker med i samklang When flowers laugh and whisper in harmony
Det skulle sust en sang fra skog, en symfoni av hav A song should sigh from the forest, a symphony of ocean
Stillhet inni meg, øyekast fra deg Silence in me, eye shots from you
  
Varme ord, lune smil, virvlet rundt i vår sommer Warm words, warm smiles, whirled around in our summer
Sommer, gode venn Summer, my good friend
Hvil i ro, sommereng Rest quietly, summer meadow
Hvil i ro, sommerseng Rest quietly, summer bed
  
Det skulle ha vært sommer nå og barnesang It should have been summer now and children singing
Med nakne spor av føtter på en sandstrand With naked tracks from feet on a sandy beach
Det skulle ha vært sommerduft, så mett og søt av sol There should have been summer smells, filled and sweet with sun
Stillhet inni meg, øyekast fra deg Silence in me, eye shots from you
  
Varme ord, lune smil, virvlet rundt i vår sommer Warm words, warm smiles, whirled around in our summer
Sommer, gode venn Summer, my good friend
Hvil i ro, sommereng Rest quietly, summer meadow
Hvil i ro, sommerseng Rest quietly, summer bed
  
Det skulle ha vært sommer nå, et stille sted It should have been summer now, a quiet place
Der minner fra en sommer ligger gjemt i fred Where memories from a summer lie hidden in peace