http://diggiloo.net/

Performed by: Birthe Wilke & Gustav Winckler
Music by: Erik Fiehn
Lyrics by: Poul Sørensen
Conductor: Kai Mortensen
Language: Danish
Placing: 3rd (10 points)
Other versions: German

This is the studio version. The live version is slightly different (some words repeated/omitted/replaced).


Skibet skal sejle i nat

The ship is leaving tonight

Farvel da, min tøs, og hold dig nu kvik Goodbye then, my lass, stay well
Jeg tilstår, mit hjerte gi'r li'som et stik I confess, my heart gives kind of a twinge
Imens jeg kysser dig nu While I'm kissing you now
Jeg elsker dig, du I love you
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
  
Vi mødtes i sjov, vi sværmede lidt We met in fun, we courted a little
Men det, der var letsind, blev alvor med ét But what was carelessness, suddenly became serious
Og du blev alting for mig And you became everything to me
Nu er der kun dig Now there's only you
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
Ja, skibet skal sejle i nat Yes, the ship is leaving tonight
  
Vi lægger en plan, vi drømmer en drøm We're making a plan, we're dreaming a dream
Vi kæmper os fremad trods modvind og strøm We're fighting forward, despite head wind and current
Mod det vi ønsker så hedt Towards what we want so badly
Så ser vi med ét Then suddenly we see
At skibet skal sejle i nat That the ship is leaving tonight
Ja, skibet skal sejle i nat Yes, the ship is leaving tonight
  
Aften i nymånens tegn Evening in the sign of the new moon
To står i mørket på kaj'n Two standing in the dark on the quay
Pige og mand Girl and man
Én fra sø - én fra land One from the sea, one from land
Alting er sagt, nu står de der kun Everything is said, now they're just standing there
I tavshed In silence
Til sidst siger hun: Finally she says:
  
Farvel da, min ven, pas godt på dig selv Goodbye then, my friend, take care of yourself
Jeg syn's, du har været så fin og reel I think, you've been so nice and fair
Og jeg vil være dig tro And I'll be faithful to you
Mit liv blev os to My life became the two of us
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
  
Endskønt jeg er din, med sjæl og med krop Although I'm yours, with mind and body
Og nu kan jeg larme og sætte mig op And now I can make a fuss and resist
Mod det, jeg ved, der skal ske Against what I know will happen
Og græde og be' And cry and beg
For skibet skal sejle i nat For the ship is leaving tonight
Ja, skibet skal sejle i nat Yes, the ship is leaving tonight
  
På én gang går verden i stå Suddenly the world stops
Man hører signalklokken slå You hear the signal bell sounding
Ens håb ligger knust, hvert eneste et Your hopes lie broken, every single one
Vi menn'sker bestemmer så lidt We humans mean so little
  
Den lykke, vi tror er fast og solid The happiness, we think is firm and solid
Den er kun på landlov på ubestemt tid It's only on an indefinite shore leave
For alt, vi ejer, skal bort For everything, we own, must go
Vi tror, det er vort We think, it is ours
Men skibet skal sejle i nat But the ship is leaving tonight
Ja, skibet skal sejle i nat Yes, the ship is leaving tonight