http://diggiloo.net/

Recorded by: Evelin Samuel & Camille
Music by: Priit Pajusaar, Glen Pilvre
Lyrics by: N/A
Language: Estonian
Placing: 6th (90 points)
Other versions: English

Langevate tähtede aeg

The time of the shooting stars

Vaikuses lähen, valguse poole In the silence I go, towards the light
Salaja, salaja kastesel teel Secretly, secretly on a dewy road
Langevad tähed, täites mu soove Stars are shooting, fulfilling my wishes
Palavalt, palavalt hõõguvad need Torridly, torridly they glow
  
Kellest ma hoolin, hinges ja meeles Whom I care about, in my soul and mind
Küllap ta sellest kord kuuleb Someday he probably will hear about it
Lendavad soovid, nii mu keelelt kõrgele tähtede juurde Wishes are flying from my lips high above to the stars
  
Langevad tähed, selged ja suured Stars are shooting, clear and big
Tabama, tabama soove mu suult To catch, to catch wishes on my lips
Nõnda ma lähen, lõpuks ta juurde So I'll go, finally to him
Vabana, vabana, vaikselt ja truult Free, free, silently and commited
  
Kellest ma hoolin, hinges ja meeles Whom I care about, in my soul and mind
Küllap ta sellest kord kuuleb Someday he probably will hear about it
Lendavad soovid, nii mu keelelt kõrgele tähtede juurde Wishes are flying from my lips high above to the stars
  
Kellest ma hoolin, hinges ja meeles Whom I care about, in my soul and mind
Küllap ta sellest kord kuuleb Someday he probably will hear about it
Lendavad soovid, nii mu keelelt kõrgele tähtede juurde Wishes are flying from my lips high above to the stars
  
Lendavad soovid, nii mu keelelt kõrgele tähtede juurde Wishes are flying from my lips high above to the stars