http://diggiloo.net/

Recorded by: Vanessa Chinitor
Music by: John Terra, Wim Claes, Emma Philippa Hjälmås, Ilia Beyers
Lyrics by: Daniël Ditmar
Language: Dutch
Placing: 12th (38 points)
Other versions: English

Hoog op de wind

High upon the wind

Als de wind die hoog door de bergen waait The wind blows high through the mountains
Door de hoeve giert Howls through the farm
Aanzwelt en verdwijnt, ging jij Swells and disappears – that's how you went
Ik volgde jou op jouw laatste vlucht I followed you on your last flight
Op vleugels vol verdriet On wings full of grief
Dromend van dat land, van jou Dreaming of that country, of you
  
Door jouw kleur, door jouw taal Because of your colour, because of your language
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven You had to go, I wanted to float along with you
Op de wind, hoog op de wind Upon the wind, high upon the wind
Op de wind, waar geen haat bestaat Upon the right, where hatred doesn't exist
  
Zo stil, hoe jij door m'n dromen dwaalt So quietly, you're wandering through my dreams
Ik slenter door de tijd I'm strolling through time
Zoek adem voor m'n vlucht naar jou Looking for a breath for my flight to you
Mijn hoop dat jij niet voor niets verdween My hope that you didn't disappear for nothing
Die schrijf ik in de lucht I write it in the air
De hemel – m'n gedicht voor jou Heaven – my poem for you
  
Door jouw kleur, door jouw taal Because of your colour, because of your language
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven You had to go, I wanted to float along with you
Op de wind, hoog op de wind Upon the wind, high upon the wind
Op de wind, waar geen haat bestaat Upon the right, where hatred doesn't exist
  
Door jouw kleur, door jouw taal Because of your colour, because of your language
Moest jij gaan, ik wou mee met je drijven You had to go, I wanted to float along with you
Op de wind Upon the wind
(Hoog op de wind waar de liefde waait) (High upon the wind where love blows)
Hoog op de wind High upon the wind
(Hoog op de wind waar de liefde waait) (High upon the wind where love blows)
Op de wind Upon the right
(Hoog op de wind waar de liefde waait) (High upon the wind where love blows)
Waar geen haat bestaat Where hatred doesn't exist