http://diggiloo.net/

Performed by: Jill Johnson
Music by: Håkan Almqvist, Bobby Ljunggren
Lyrics by: Ingela 'Pling' Forsman
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 10th (53 points)
Other versions: English

Kärleken är

Love is

Här, i den stilla gryningen, kan jag känna allting andas igen Here, in the still dawn, I can feel everything breathe again
Dom tunga molnen drev iväg med vindarna The heavy clouds drifted away with the winds
Inga tårar ifrån himlen blir till regn No tears from the sky turns into rain
(Vi hör orden i en sång) som finns kvar här i våra hjärtan (We hear the words from a song) which is still in our hearts
(Vi i lugnet efter storm) (We in calm after the storm)
  
En ängel flög förbi mot himmeln så fri An angel passed, to heaven so free
Men hon lämnade sitt leende på vår jord But she left her smile on our Earth
Som en sol som värmer oss, som en himmels stjärnebloss Like a sun which makes us warm, like a heaven's starlight
Så vi kan betrakta livets skeende med en tro So that we can observe life's process with a belief
Kärleken är Love is
  
Och när natten sänker sig Here, and where the night is approaching
Är vi trygga i varandras andetag We're safe in each other's breaths
(En vind som smyger sig intill) (A wind, which nestles against)
Bär en doft utav vilda rosor Carries a smell of wild rose
  
En ängel flög förbi mot himmeln så fri An angel passed to heaven so free
Men hon lämnade sitt leende på vår jord But she left her smile on our Earth
Som en sol som värmer oss, som en himmels stjärnebloss Like a sun which makes us warm, like a heaven's starlight
Så vi kan betrakta livets skeende med en tro So that we can observe life's process with a belief
Kärleken är Love is
Oh... oh... oh... Oh... oh... oh...
  
En ängel flög förbi mot himmeln så fri An angel passed to heaven so free
Men hon lämnade sitt leende på vår jord But she left her smile on our Earth
Som en sol som värmer oss, som en himmels stjärnebloss Like a sun which makes us warm, like a heaven's starlight
Så vi kan betrakta livets skeende med en tro So that we can observe life's process with a belief
Att kärleken är That love is

The song was inspired by the death of Diana, Princess of Wales.