http://diggiloo.net/

Performed by: Jan Johansen
Music by: Håkan Almqvist, Bobby Ljunggren
Lyrics by: Ingela 'Pling' Forsman
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 3rd (100 points)
Other versions: English

Se på mig

Look at me

När din väg är lång och du är trött When your journey is long and you are weary
Men du måste ändå gå, mmm... But you still have to go on, mmm...
Och när skuggorna börjar växa och få liv And when the shadows start to grow and come to life
Och när natten skrämmer så And when the night scares you so
Är jag bredvid dig och jag följer varje steg du tar I am beside you and I follow every step you take
Och hos dig stannar jag kvar And with you I'll stay
  
Så se på mig, åhå... en hamn i stormen So look at me, oho... a haven in the storm
Som en våg som fötts att bära dig Like a wave, that is born to carry you
Ja, se på mig, åhå... i ljus och mörker Yes, look at me, oho... in light and darkness
Är jag där och aldrig lämnar jag dig I'll be there and I'll never leave you
  
När du står en dag vid ett vägskäl i ditt liv When you stand one day at a crossroads of your life
Som ett vilset litet barn Like a lost little child
Är jag bredvid dig och jag följer varje steg du tar I am beside you and I follow every step you take
Och hos dig stannar jag kvar And I'll stay with you
  
Så se på mig, åhå... en hamn i stormen So look at me, oho... a haven in the storm
Som en våg som fötts att bära dig Like a wave, that is born to carry you
Ja, se på mig, åhå... i ljus och mörker Yes, look at me, oho... in light and darkness
Är jag där och aldrig lämnar jag dig I'll be there and I'll never leave you
  
Jag går med dig vart du går och aldrig lämnar jag dig I'll go with you wherever you go, and I'll never leave you
  
Så se på mig, åhå... en hamn i stormen So look at me, oho... a haven in the storm
Som en våg, som fötts att älska dig Like a wave, that is born to love you
Ja, se på mig, när ljuset blir till mörker i ditt liv Yes, look at me, when the light turns into darkness in your life
Är jag där och aldrig lämnar jag dig I'll be there, and I'll never leave you
Älskar dig så Love you so