http://diggiloo.net/

Performed by: Elán
Music by: Jožo Ráž, Jano Baláž
Lyrics by: B. Filan
Language: Slovak
Other versions: English
This entry did not qualify for the ESC.

Amnestia na neveru

Amnesty to infidelity

Cez more cez oheň láska nás prevedie Over the sea, over the fire, love takes us
Hravo nás podvedie telom aj v duši It playfully deceives us with the body and in the soul
Len žiadne spovede lepšie nič nevedieť Just no confessions, it's better to know nothing
V najlepšom prípade len niečo tušiť Or in the best case, just to anticipate something
  
Vie to aj piatičik, vie to riaditeľ školy A fifthgrader knows, headmaster of the school knows
Že láska občas tak nádherne bolí That love sometimes so splendidly hurts
Miluje dotyky tance a gestá It likes touches, dances and gestures
Neverných odmení It rewards the unfaithful ones
A verných trestá And punishes the faithful ones
  
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru I announce a great amnesty to infidelity
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Láska Bože, láska Love oh God, love
  
Láska má recidívy tak dlho, kým sme živí Love has relapses, as long as we live
Nikdy jej nie je dosť, má čudnú minulosť There's never enough of it, it has a strange past
Láska je zázrak, ktorý sa koná bežne Love is a miracle, which happens quite often
Chalani sú z nej chorí, dievčatá také nežné Little boys get ill from it, and little girls so frail
  
Láska je kukla, ktorá sa na motýľa zmení Love is music, which is turning into a butterfly
Až keď mu krídla zhoria But only when its wings get burned
Vie pravdu o plameni It knows the truth about the flame
  
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru I announce a great amnesty to infidelity
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Láska Bože, láska Love oh God, love
  
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru I announce a great amnesty to infidelity
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Láska Bože, láska Love oh God, love
  
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru I announce a great amnesty to infidelity
Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú Love oh God, love, where do people find you
Láska Bože, láska Love oh God, love