http://diggiloo.net/

Performed by: Liliane Saint-Pierre
Music by: Gyuri Spies, Marc de Coen
Lyrics by: Liliane Keuninckx
Conductor: Freddy Sunder
Language: Dutch
Placing: 11th (56 points)
Other versions: French, English, German

Soldiers of love

Soldiers of love

Een nieuwe dag, een nieuw schandaal A new day, a new scandal
We zien geweld op het journaal We see violence in the news
Kinderen gooit men in de strijd Children are thrown in the battle
Voor idealen, voor profijt For ideals, for profits
  
We voelen ons schuldig We feel guilty
Maar drinken een slokje wijn But sip our wine
Je vraagt je voortdurend af You're asking yourself constantly
Waarmee we bezig zijn What we are doing
  
Liefde verjaagt onenigheid Love chases away discord
Reinigt je ziel, begraaft de strijd Purifies your soul, buries the fighting
Gewoon beginnen bij jezelf Just start with your inner self
Langzaam naar buiten toe And go slowly to the outside world
  
Neem elkaars handen Take each other's hands
Smeed nou die banden toe Come on, weld those bonds
Hoor je die verre kreet? Do you hear that distant scream?
Geen mens vraagt dat leed Nobody asks for that suffering
  
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
Geen kogels meer, alle wapens neer No more bullets, all weapons down
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
De wapens neer, geen oorlog meer The weapons down, no more war
  
Ik had een droom waarin ik zag I had a dream where I saw
De hele wereld met een vlag The whole world with a flag
Waarop in 't groot te lezen staat: On which you could read in big:
Wij willen vrede en geen haat We want peace and no hatred
United we stand, together we will fall United we stand, together we will fall
Leg alle wapens neer, geen oorlog meer Lay all weapons down, no more war
  
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
Geen kogels meer, alle wapens neer No more bullets, all weapons down
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
De wapens neer, geen oorlog meer The weapons down, no more war
  
Soldiers of love Soldiers of love
  
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
Geen kogels meer, alle wapens neer No more bullets, all weapons down
Soldiers of love – vuur liefde af Soldiers of love – fire off love
De wapens neer, geen oorlog meer The weapons down, no more war
  
Soldiers of love Soldiers of love

The lyrics also contain a few words in English.