http://diggiloo.net/

Performed by: Kikki Danielsson
Music by: Lasse Holm
Lyrics by: Ingela 'Pling' Forsman
Conductor: Curt-Eric Holmquist
Language: Swedish
Placing: 3rd (103 points)
Other versions: English

Bra vibrationer

Good Vibrations

Var har du varit någon stans? Where have you been?
Jag vet ju att du fanns, innan jag fick se dig I know that you existed, before I got to see you
Visst fanns det andra i mitt liv Of course there where others in my life
Men mer än tidsfördriv, det kunde ingen ge mig But no one could offer me more than pastime
  
Men i dag känner jag något som jag aldrig känt But today I feel something I've never felt
Jag kan se att de är nåt som hänt I can see, that something has happened
  
Du ger mig bra vibrationer You give me good vibrations
Varje gång du tar min hand i din Every time you take my hand in yours
Och varje gång du ler And every time you smile
Så får jag bra vibrationer I get good vibrations
Som kan leda till nå't mycket mer That can lead to something much more
Och jag tror kärleken är på väg med stora steg And I think love is on its way, taking big steps
  
Vi möttes bara här om dan We just met the other day
Men jag har blivit van att ha dig i min närhet But I have gotten used to have you around
Fast du är mera än en vän Even though you are more than just a friend
Är det för tidigt än att kalla det för kärlek It is too soon to call it love
  
Och vi har mycket kvar, vi har bara börjat nu And we have much left, now we're only at the beginning
Men i natt vet jag att det är du But tonight, I know, that it'll be you
  
Som ger mig bra vibrationer Who give me good vibrations
Varje gång du tar min hand i din Every time you take my hand in yours
Och varje gång du ler And everytime you smile
Så får jag bra vibrationer I get good vibrations
Som kan leda till nå't mycket mer That can lead to something much more
Och jag tror kärleken är på väg med stora steg And I think love is on its way, taking big steps
  
Att det kan bli problem, har jag fått lära mig That there might be problems I have learned
Om man är snabb att säga 'ja' If someone says 'yes' too soon
Men det är faktiskt ganska svårt att säga nej But it is actually quite hard to say no
När det är dig jag vill ha When you are the one that I want
  
Du ger mig bra vibrationer You give me good vibrations
Varje gång du tar min hand i din Every time you take my hand in yours
Och varje gång du ler And every time you smile
Så får jag bra vibrationer I get good vibrations
Som kan leda till nå't mycket mer That can lead to something much more
Och jag tror kärleken är på väg med stora steg And I think love is on its way, taking big steps

Translation by Mikael Ärnhage, Åsa Irlander et al..