http://diggiloo.net/

Performed by: Ajda Pekkan
Music by: Atilla Özdemiroğlu
Lyrics by: Şanar Yurdatapan
Conductor: Atilla Özdemiroğlu
Language: Turkish
Placing: 15th (23 points)
Other versions: English, French

Pet'r Oil

Pet'r Oil

Sen gelmeden önce her yer karanlık Before you came it was dark everywhere
Dünya ıssız, dünya durgundu bilmem niçin The world was empty and dull, I wonder why
Her yerde aradım tatlı bir ışık I searched everywhere for sweet light
Bir ateş bu gönlümü ısıtmak için For a flame that would warm my heart
  
Sen gelince sanki bir güneş doğdu When you came, as if a sun has dawned
Aydınlık günüm gecem artık çok güzel hayat Illuminating my day and night, my life was wonderful
Sanki her şey birden bambaşka oldu Now, all of a sudden, everything has changed
Sensiz ne kadar zormuş, meğer ne güçmüş hayat Without you, life is difficult and hard
  
Aman pet'r oil, canım pet'r oil Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil
Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil I need you now, pet'r oil
Aman pet'r oil, canım pet'r oil Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil
Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil I need you now, pet'r oil
  
Eninde pet'r oil, sonunda pet'r oil In the beginning, pet'r oil, in the end pet'r oil
Artık dizginlerim senin elinde pet'r oil Now my reigns are in your hands, pet'r oil
Eninde pet'r oil, sonunda pet'r oil In the beginning, pet'r oil, in the end pet'r oil
Artık dizginlerim senin elinde pet'r oil Now my reigns are in your hands, pet'r oil
  
Öyle gururlusun gidemem yanına You are so proud, I can't come close to you
Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına I wonder who else suffers from your love
Dolardan, marktan başka laf çıkmaz dilinden You speak of nothing but dollars and marks
Neler, neler çekiyorum senin elinden I am so suffering because of you
  
Nice zengin dilber düşmüş ardına Rich courtesans are running after you
Düş başka, gerçek başka, yar olmazsın sen bana Dreams and reality are not the same, you won't be mine
Belki gideceksin bir gün gerçekten Maybe you'll go away for good some day
İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden I already started crying after you
  
Aman pet'r oil, canım pet'r oil Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil
Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil I need you now, pet'r oil
Aman pet'r oil, canım pet'r oil Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil
Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil I need you now, pet'r oil
  
Eninde pet'r oil, sonunda pet'r oil In the beginning, pet'r oil, in the end pet'r oil
Artık dizginlerim senin elinde pet'r oil Now my reigns are in your hands, pet'r oil
Eninde pet'r oil, sonunda pet'r oil In the beginning, pet'r oil, in the end pet'r oil
Artık dizginlerim senin elinde pet'r oil Now my reigns are in your hands, pet'r oil
  
(Aman pet'r oil, canım petr'oil) (Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil)
(Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil) (I need you now, pet'r oil)
Aman pet'r oil, canım pet'r oil Lovely pet'r oil, sweet pet'r oil
Artık sana, sana, sana muhtacım pet'r oil I need you now, pet'r oil

Translation by Luc Deneulin.

Pet'r Oil aka petrol: It is rumoured that the song is referring to petrol under the name of the fictitious person Peter Oil.