http://diggiloo.net/

Performed by: Östen Warnerbring
Music by: Curt Petterson, Marcus Österdahl
Lyrics by: Patrice Hellberg
Conductor: Mats Olsson
Language: Swedish
Placing: 8th (7 points)
Other versions: English

Som en dröm

Like a dream

Som en dröm om ett paradis Like a dream of paradise
I en dröm och genom tårars dis In a dream and through the mist of tears
Har jag sökt få ett svar I've searched for an answer
  
Som en dröm genom nattens ljus Like a dream through the lights of the night
Kände jag som utav vingars sus I felt, like the gentle sound of wings
Din mjuka hand emot min kind Your hand against my cheek
  
Du och jag, vi sökte samma svar You and I, we search the same answers
Så trevande, utan att veta var So hesitantly without knowing where to look
Ge mig din hand, så blir vår dröm till liv Give me your hand, and our dream will come true
Räck mig din hand Give me your hand
  
Som en dröm är mitt liv med dig Like a dream is my life with you
I min dröm, där är du allt för mig In my dream, you are everything to me
Och mina drömmens svar And the answers of my dreams
  
I min dröm om en evighet In my dream of eternity
Har jag nu funnit en verklighet I have now found a reality
Ja, du är drömmens svar till mig Yes, you are the answer to my dreams
  
Du och jag, vi sökte samma svar You and I, we search the same answers
Så trevande, utan att veta var So hesitantly without knowing where to look
Ge mig din hand, så blir vår dröm till liv Give me your hand, and our dream will come true
Räck mig din hand Give me your hand

Translation by Sebastian E..