http://diggiloo.net/

Performed by: Rudi Carrell
Music by: Dick Schallies
Lyrics by: Willy van Hemert
Conductor: Dolf van der Linden
Language: Dutch
Placing: 12th (2 points)

Wat een geluk

What luck

Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben What luck that I'm a little piece of the world
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken That I know the songs of the siskins and the blackbirds
En dat ik mee mag doen met al wat leeft And that I can join in with all that lives
En mee mag ademen met al wat adem heeft And can breathe with all that has a breath
  
Ik ben zo blij dat er in mei altijd narcissen zijn I'm so happy that there are always daffodils in May
En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, vissen zijn And that there are fruits, butterflies, foals, birds and fish
En al die blijdschap komt enkel door jou And all that happiness is only thanks to you
Omdat ik vreselijk, ongeneeslijk van je hou Because I love you terribly, incurably
  
Als je mij dan vraagt: "Is dat afgezaagd?" When you ask me then: "Is that trite?"
Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door I say yes, but I moan on yet for a while
Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou Ah, what am I to do, because I love you
En daar heb ik doodgewoon geen woorden voor And that is simply something beyond description
  
Ik heb alleen maar het vertrouwde "schat, ik hou van jou" I only have the familiar "darling, I love you"
Het "hartendief, ik heb je lief" en het oude "blijf me trouw" The "sweatheart, I adore you" and the old "be faithful to me"
Ik vind het zelf ook wel erg primitief Myself, I think it's very primitive too
Maar waarom ben je dan ook zo lief? But then again, why are you so sweet?
  
Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben What luck that I'm a little piece of the world
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken That I know the songs of the siskins and the blackbirds
En dat ik mee mag doen met al wat leeft And that I can join in with all that lives
En mee mag ademen met al wat adem heeft And can breathe with all that has a breath
  
La lala la... la lala la... la lala lalala lalala... La lala la... la lala la... la lala lalala lalala...
La lala la... la lala la... la lalalala lalalala... La lala la... la lala la... la lalalala lalalala...
  
Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben What luck that I'm a little piece of the world
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken That I know the songs of the siskins and the blackbirds
En dat ik mee mag doen met al wat leeft And that I can join in with all that lives
En mee mag ademen met al wat adem heeft And can breathe with all that has a breath
  
Ik ben zo blij dat er in mei altijd narcissen zijn I'm so happy that there are always daffodils in May
En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, vissen zijn And that there are fruits, butterflies, foals, birds and fish
En al die blijdschap komt enkel door jou And all that happiness is only thanks to you
Omdat ik vreselijk, ongeneeslijk van je hou Because I love you terribly, incurably
  
Ik heb alleen maar het vertrouwde "schat, ik hou van jou" I only have the familiar "darling, I love you"
Het "hartendief, ik heb je lief" en het oude "blijf me trouw" The "sweatheart, I adore you" and the old "be faithful to me"
Ik vind het zelf ook wel erg primitief Myself, I think it's very primitive too
Maar waarom ben je dan ook But then again, why are you...
Oh, waarom ben je dan ook Oh, then again, why are you...
Ja, waarom ben je dan ook zo lief? Yes, then again, why are you so sweet?
  
La lala la... la lala la... la lala lalala lalala... La lala la... la lala la... la lala lalala lalala...
La lala la... la lala la... la lalalala lalalala... La lala la... la lala la... la lalalala lalalala...