http://diggiloo.net/

Performed by: Katy Bødtger
Music by: Vilfred Kjær
Lyrics by: Sven Buemann
Conductor: Kai Mortensen
Language: Danish
Placing: 10th (4 points)

Det var en yndig tid

It was a lovely time

Tænk, hvor der altså var romantik og ynde i verden engang Imagine what romance and charm there once was in the world
Man dansed' sig kvik til Lumbye-musik Then you'd dance briskly to music by Lumbye
Og sødt tralulalej, ja And sweet tralulaley, yes
  
Ja, det var dengang Yes, that was when
Da man sværmed' på den gamle vold You'd go courting on the old banks
Med krinoline på og solskinsparasol With crinolines and sunshades
Og hele verden kendte ikke spor til nag og nid And the whole world didn't know grudge and malice
Det var en yndig tid It was a lovely time
  
Og hvis en pige blev bedt ud, så gik hun pænt til mor And if a girl was asked out, she'd go to her mother
Og sagde: "Med forlov...", om hun var nok så stor And say "May I...", no matter how old she was
Og så gik kavaler'n og jomfru'n på konditori't And the gentleman and the lady would go to a café
Det var en yndig tid It was a lovely time
  
Det var dengang, da alting var så hyg'ligt That was when everything was so nice
Der var dejligt i kongens gamle stad It was wonderful in the king's old city
Det var dengang, da livet var så lyk'ligt That was when life was so happy
Man gik simpelthen rundt og var glad You just walked around being cheerful
  
Ja, det var dengang Yes, that was when
Da man sværmed' på den gamle vold You'd go courting on the old banks
Og byen lå og sov, når klokken, den slog tolv And the city was asleep when it stroke twelve
Og der var ikke én And there was nobody
Der drømte spor om kamp og strid Who'd dream of fights and conflicts
Det var en yndig tid It was a lovely time
Det var en yndig tid It was a lovely time
  
Dengang der fandtes der ikk' en bil Then there was not a car
Og slet ikke no'et Bellevue And no Bellevue
Og jomfruernes smil var bly And the ladies' smiles were shy
Med appeal og sødt tralulalej, ja With appeal and sweet tralulaley, yes
  
Ja, det var dengang Yes, that was when
Da man sværmed' på den gamle vold You'd go courting on the old banks
Med krinoline på og solskinsparasol With crinolines and sunshades
Og hele verden kendte ikke spor til nag og nid And the whole world didn't know grudge and malice
Det var en yndig tid It was a lovely time
  
Og hvis en pige blev bedt ud, så gik hun pænt til mor And if a girl was asked out, she'd go to her mother
Og sagde: "Med forlov...", om hun var nok så stor And say "May I...", no matter how old she was
Og så gik kavaler'n og jomfru'n på konditori't And the gentleman and the lady would go to a café
Det var en yndig tid It was a lovely time
  
Det var dengang, da alting var så hyg'ligt That was when everything was so nice
Der var dejligt i kongens gamle stad It was wonderful in the king's old city
Det var dengang, da livet var så lyk'ligt That was when life was so happy
Man gik simpelthen rundt og var glad You just walked around being cheerful
  
Ja, det var dengang Yes, that was when
Da man sværmed' på den gamle vold You'd go courting on the old banks
Og byen lå og sov, når klokken, den slog tolv And the city was asleep when it stroke twelve
Og der var ikke én And there was nobody
Der drømte spor om kamp og strid Who'd dream of fights and conflicts
Det var en yndig tid It was a lovely time
Det var en yndig tid It was a lovely time