http://diggiloo.net/

Performed by: Brita Borg
Music by: Harry Sandin
Lyrics by: Åke Gerhard
Conductor: Franck Pourcel
Language: Swedish
Placing: 9th (4 points)

Augustin

Augustin

Kära barn, stanna hemma i afton är du snäll Dear child, can't you stay at home this evening
Redan mörkret nästan fallit på Darkness has almost already fallen
Snälla mamma, du vet, vi ska träffas just i kväll Please mother, you know we're going to meet tonight
Inte ska han väl ensam då gå? You don't want him to go by himself, do you?
Om han får vänta sekunden på sin vän If he has to wait a second for his friend
Går han genast hem och kommer aldrig mer igen He goes straight home and never comes back
  
Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär Augustin never waits for a girl who's in love
Han är ung, han är kung, han är grann och populär He is young, he is the king, he's handsome and popular
Håll min hatt, var är skorna? Hold my hat, where are the shoes?
Hämta broschen i mitt skrin Get the brooch in my jewellery box
Snart så ska jag möta Augustin Soon I'll be meeting Augustin
  
Kära mor, sitt ej uppe och vänta är du snäll Dear mother, please don't stay up and wait for me
Snart så ska jag fylla tjugotvå Soon I'll be turning twenty-two
Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll I won't be as late as I was the night before
Åh, nu måste jag skynda mig på Oh, now I must hurry
Springer jag fort ska jag hinna så precis If I run quickly, I'll make it on time
Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis Oh, there's a run in my stocking, and it had to be just now
  
Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär Augustin never waits for a girl who's in love
Han är ung, han är kung, han är grann och populär He is young, he is the king, he's handsome and popular
Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin? Will he now go away and whistle at Kristin instead?
Eller väntar du mig, Augustin? Or are you waiting for me, Augustin?
  
Med förvåning och oro han står i månens sken With surprise and worry he waits in the moonlight
Vad är nu det här för nonchalans? What kind of nonchalance is this?
Aldrig har han tänkt krusa en jänta som är sen He's never had the intention to wait for a girl that's late
Nej, då fick väl nån annan en chans No, he'd rather give somebody else a chance
Men så är livet: Att det man inte får But that's how life is: What you don't get
Just är det som man vill ha, om ni mig rätt förstår Is exactly what you want, if you understand my drift
  
Augustin han fick vänta tills han själv blev lika kär Augustin had to wait, until he was as much in love himself
Fastän ung, fastän kung Even though he was young, even though he was a king
Fastän grann och populär Even though he was handsome and popular
Ja, så går det för den som blir för plötsligt maskulin Yes, that's what happens to someone who grows masculine too quickly
Och det glömmer aldrig Augustin And Augustin will never forget
Och det glömmer aldrig Augustin And Augustin will never forget