http://diggiloo.net/

Performed by: Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko
Music by: Bledar Sejko
Lyrics by: Eda Sejko
Language: Albanian
This entry did not qualify for the ESC final.

Identitet

Identity

Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
  
Kam ardhur nga larg I came from far away
Nën pluhurin e kohës gjeta re edhe mallkim In the dust of time, I found the good and the bad
U gjenda unë shumë pranë e preka veç flakë e zjarr I've been so close that I touched the flames of fire
Unë fola veç në heshtje desha pak jetë, lavdi I talked in silence, but wanted some glory in life
Dhe kur ndava ëndrrën gjeta And when I shared my dream, I found
  
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
  
I ardhur nga larg I come from far away
Ke etje ke mall kur sheh çdo gjë që ndryshon You're thirsty and nostalgic when you see things changing
Vetë jeta iken shkon, ti te kjo gjuhë kërkon Life comes and goes, this language is searching
Eshtë vendi ku u linde, rrite, ndave trimërinë For the ancient land where the ray was born, that shared your bravery
E fale dashurinë ndër vite And gave love over the years
  
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom
  
Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
Hey, hey Hey, hey
  
Na rriti kjo tokë This land has raised us
Do flasim ne veç një gjuhë kështu s'do ketë me lot We only speak one language, so there are no tears anymore
Do gjendesh kudo nëpër botë i huaj më s'do jesh Wherever you are around the world, you're no stranger anymore
Le të jete fillimi ri në bashkë në vëllazeri Let's start a new beginning together in brotherhood
Se kur ndava ëndrrën gjeta Because when I shared my dream, I found
  
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom
  
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom
Një rreze dritë, pak frymë si ti A ray of light, a little breath like you
Vrapove ti gjete lirinë You ran and found freedom

Translation by Ainhoa Feal et al..