http://diggiloo.net/

Performed by: Willeke Alberti
Music by: Edwin Schimscheimer
Lyrics by: Coot van Doesburgh
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 23rd (4 points)
Other versions: English

Waar is de zon?

Where is the sun?

Waar ben je gebleven? Where have you been?
Waar ging je naar toe? Where did you go to?
'k Heb nog geschreven I've even written you
Maar nu ben ik zo moe But now I'm so tired
  
'k Had me begraven I had burried myself
Ik was alles kwijt I lost everything
M'n veilige haven My safe haven
M'n vrede, m'n strijd My peace, my struggle
  
Waar is de zon Where is the sun
Die mij zal verwarmen? That will warm me?
Waar zijn jouw armen Where are your arms
En waar is de bron? And where is the source?
Waar is het licht Where is the light
Dat eind'lijk zal schijnen? That will shine at last?
Dat de kou doet verdwijnen? That makes the cold disappear?
Ik zoek jouw gezicht I'm looking for your face
  
De pijn is verdwenen The pain is gone
Maar de kilte, die blijft But the chilliness, it remains
Ik wacht op dat ene I'm waiting for that one thing
Dat de stilte verdrijft That will chase the silence away
Ik wacht op een teken I'm waiting for a sign
Een stem of een woord A voice or a word
Die dit zal doorbreken That will break this through
Als jij me maar hoort I hope you can hear me
  
Maar waar is de zon But where is the sun
Die mij zal verwarmen? That will warm me?
Waar zijn jouw armen Where are your arms
En waar is de bron? And where is the source?
Waar is het licht Where is the light
Dat eind'lijk zal schijnen? That will shine at last?
Dat de kou doet verdwijnen? That makes the cold disappear?
Ik zoek jouw gezicht I'm looking for your face
  
En plots'ling was jij daar And suddenly you were there
Ik zag je weer gaan I saw you going again
Ik ging nog opzij I even stepped aside
Maar jij bleef naast me staan But you were still standing next to me
Je bleef naast me lopen You were still walking next to me
Je ging weer mee naar huis You came home again
Mijn hart ging weer open My heart opened again
Ik voel me weer thuis I'm settled down again
  
Jij bent de zon You are the sun
Die mij zal verwarmen That will warm me
Jouw sterke armen Your strong arms
Die vormen mijn bron They form my source
Jij bent het licht You are the light
Dat nu weer zal schijnen That will shine again now
Dat de kou doet verdwijnen That makes the cold disappear
Ik zie jouw gezicht I see your face