http://diggiloo.net/

Performed by: Björn Skifs
Music by: Björn Skifs, Bengt Palmers
Lyrics by: Björn Skifs, Bengt Palmers
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 10th (50 points)
Other versions: English

Fångad i en dröm

Captured in a dream

I mitt hus, där händer det att natten är lång In my house it happens that the night is long
I mitt hus, där känner du nånting är på gång In my house you can feel something is going on
Och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans And when the day turns to dusk, restlessness invites you to dance
Du försöker komma undan men du kommer ingen stans You're trying to escape but can't go anywhere
  
Och fångad i en dröm som inte gör dig fri And captured in a dream that doesn't set you free
Fångad i en dröm, hålls du kvar ändå av din fantasi Captured in a dream, you're held back by your fantasy
  
Ja, fångad om igen och om du kunde fly Yes, captured once more and if only you could escape
Men fångad i en dröm, blir du kvar ändå tills att dagen gryr Still captured in a dream, you remain until the day is dawning
I en dröm, i en dröm In a dream, in a dream
  
I en tid när världen skall vara full av logik In a time when the world is supposed to be logical
I en tid när sagor inte längre hör hit In a time when fairy tales don't fit in
Ser du verkligheten rasa och det isar i din hud You see reality fall apart with chills in your skin
Och du skriker ut din fasa men det kommer inga ljud And though you're screaming out your fear, no sounds are heard
  
Och fångad i en dröm som inte gör dig fri And captured in a dream that doesn't set you free
Fångad i en dröm, hålls du kvar ändå av din fantasi Captured in a dream, you're held back by your fantasy
  
Ja, fångad om igen och om du kunde fly Yes, captured once more and if only you could escape
Men fångad i en dröm, blir du kvar ändå tills att dagen gryr Still captured in a dream, you remain until the day is dawning
  
Fångad i en dröm som inte gör dig fri Captured in a dream that doesn't set you free
Fångad i en dröm, hålls du kvar ändå av din fantasi Captured in a dream, you're held back by your fantasy
I en dröm, i en dröm In a dream, in a dream
I en dröm, i en dröm In a dream, in a dream