http://diggiloo.net/

Performed by: Magdalena Tul
Music by: Magdalena Tul
Lyrics by: Magdalena Tul
Language: Polish
Other versions: English, English
This entry did not qualify for the ESC final.

Jestem

Here I am

Jestem, jestem Here I am, here I am
  
Jestem – w Twym słowie, myślach, każdym geście Here I am – in your words, thoughts, every gesture
Jestem – jak woda, ziemia, ogień i powietrze Here I am – like water, earth, fire and air
Jestem – w ramionach mych roztapiasz się jak lód Here I am – in my arms you're melting like ice
  
Czekasz, na choćby jeden uśmiech, jedno słowo You're waiting for at least a smile, a word
Co dnia próbujesz zdobyć mnie na nowo Every day you're trying to win me over again
Z Tobą oswoiłam się I got used to you
  
A gdy kłopot jakiś mam And when I have some problem
U drzwi stajesz pierwszy You're the first to stand at my door
Teraz wreszcie pewność mam Now I'm finally sure
To Ty kwiaty do mnie ślesz co dnia That it's you sending me flowers every day
  
Jestem Twym natchnieniem, dla łez ukojeniem I'm your inspiration, your remedy for tears
(Twój świat kręci się wokół mnie) (Your world revolves around me)
Jesteś moim cieniem na każde skinienie You're my shadow at my command
(Pojawiasz się tuż obok mnie, skaczesz w ogień gdy chcę) (Appearing right beside me, jumping in the fire when I want you to)
  
Czuję jak raz po raz ogarnia Cię niepokój I can feel anxiety taking over you, again and again
Jak talię kart odkrywam Cię po trochu I'm uncovering you like a pack of cards, little by little
Z Tobą, zapominam się By your side, I lose my restraints
  
A gdy noc kołysze nas, do snu And when the night puts us to sleep
Myśli biegną w stronę Twoich oczu, Twoich ust My thoughts rush towards your eyes, your lips
By upewnić się że wciąż, jeszcze... Just to make sure that still, after all...
  
Jestem Twym natchnieniem dla łez ukojeniem I'm your inspiration, your remedy for tears
(Twój świat kręci się wokół mnie) (Your world revolves around me)
Jesteś moim cieniem na każde skinienie You're my shadow at my command
(Pojawiasz się tuż obok mnie) (Appearing right beside me)
  
Jestem Twym natchnieniem dla łez ukojeniem I'm your inspiration, your remedy for tears
(Twój świat kręci się wokół mnie) (Your world revolves around me)
Jesteś moim cieniem na każde skinienie You're my shadow at my command
(Pojawiasz się tuż obok mnie, skaczesz w ogień gdy chcę) (Appearing right beside me, jumping in the fire when I want you to)
  
Jestem! Here I am!
  
Jestem Twym natchnieniem dla łez ukojeniem I'm your inspiration, your remedy for tears
(Twój świat kręci się wokół mnie) (Your world revolves around me)
Jesteś moim cieniem na każde skinienie You're my shadow at my command
(Pojawiasz się tuż obok mnie) (Appearing right beside me)
  
Jestem Twym natchnieniem dla łez ukojeniem I'm your inspiration, your remedy for tears
(Twój świat kręci się wokół mnie) (Your world revolves around me)
Jesteś moim cieniem na każde skinienie You're my shadow at my command
(Pojawiasz się tuż obok mnie) (Appearing right beside me)
  
Tuż obok mnie Right beside me

Translation by Kuba Bogdanik, Michał Kasprza, Michal.

"Jestem" usually means "I am", but when used as an exclamation, it means "here I am".