http://diggiloo.net/

Recorded by: 3JS
Music by: Jaap de Witte, Jan Dulles, Jaap Kwakman
Lyrics by: Jaap de Witte, Jan Dulles, Jaap Kwakman
Language: Dutch
Other versions: English
This entry did not qualify for the ESC final.

Je vecht nooit alleen

You never fight alone

Weet je, schat, we zien het soms een beetje zwart You know, dear, sometimes we look a little on the black side
Soms lijkt de wereld om je heen koud en gemeen Sometimes the world seems cold and mean
En je strijdt omdat de aarde lijdt And you struggle because the earth suffers
Maar zelfs als de zon voorgoed verdween But even if the sun disappeared forever
Je vecht nooit alleen You never fight alone
  
Want je hebt de tijd, de eeuwigheid Because you have the time, eternity
De verbeelding aan je zij Imagination on your side
En je weet, daar zal ik altijd zijn And you know, that's where I'll always be
  
Als je mij belooft dat je blijft geloven If you promise me that you keep believing
Dat een mens krijgt wat hij geeft That man gets what he gives
In je grootste zorg zit de hoop verborgen Hidden in your biggest concern, is the hope
Dat wie lief heeft overleeft That who loves survives
  
Stil maar, lief Calm down, dear
Je piekert want het wil maar niet You worry as things don't work
Ga waar de wind je vleugels vindt Go where the wind finds you wings
Ontstijg je verdriet Surpass your sadness
  
En je vraagt wie dan de aarde draagt And you ask who will carry the earth then
Kijk naar de zon, de bron, ze scheen Look at the sun, the source, it shone
Je was nooit alleen You were never alone
  
Want je hebt de tijd, de eeuwigheid Because you have the time, eternity
De verbeelding aan je zij Imagination on your side
En je weet, daar zal ik altijd zijn And you know, that's where I'll always be
  
Als je mij belooft dat je blijft geloven If you promise me that you keep believing
Dat een mens krijgt wat hij geeft That man gets what he gives
In je grootste zorg zit de hoop verborgen Hidden in your biggest concern, is the hope
Dat wie lief heeft overleeft That who loves survives
  
In je grootste zorg zit de hoop verborgen Hidden in your biggest concern, is the hope
Dat wie lief heeft overleeft That who loves survives
Dat wie lief heeft overleeft That who loves survives