http://diggiloo.net/

Recorded by: Thea Garrett
Music by: Jason Cassar
Lyrics by: N/A
Language: Maltese
Other versions: English
This entry did not qualify for the ESC final.

Ħolma

A dream

Qedna li l-ħolm jaf isir realtà We used to say that dreams could come true
Jien min jien u x'nista' nsir? Who am I and what could I be?
Ħolma ħlomt li fiha rajt ġejjien I dreamt a dream in which I saw a future
Żernieq ġdid għalina lkoll A new dawn for you and me
Bi tbissim u qalb li taf tħoss u tgħin għax taf tħobb With smiles, a warm and loving heart
X'ħajja rrid ngħix What life to lead
U nkanta And I sing
  
Din il-ħolma rrid li f'ħajti nara li tirnexxi I want to see this dream succeed
U l-ħolma sseħħ tassew The dream become true
Din il-ħolma ssir jekk jiena nibqa' nemmen fiha This dream will happen if I keep believing in it
Ngħixha bħala ħolma msaħħra Live it as an enchanted dream
Bħal stilla ġdida nkun I'll be a new star
  
Tir il-fuq bħall-gawwija fuq l-ilmiet Fly above like a seagull on the seas
U fuq wiċċek jiddi dawl ix-xemx And the sun will shine upon your face
Nemmen fik I believe in you
Ara dak li trid u b'qalbek kollha See your wants and with all your heart
Tibda miexja l-quddiem Start moving forward
U ngħidu And we say
  
Din il-ħolma rrid li f'ħajti nara li tirnexxi I want to see this dream succeed
U l-ħolma sseħħ tassew The dream become true
Din il-ħolma ssir jekk jiena nibqa nemmen fiha This dream will happen if I keep believing in it
U m'hemm xejn li se jwaqqafni There's nothing that could stop me
Milli nilħaq dan l-għan From reaching this goal
  
Din il-ħolma rrid I want this dream
Biex niksibha inżomm sod To make it I will stay strong
Naħdem bil-ħsieb Carefully working
Għax jiena rrid illi tirnexxi, u l-ħolma ssir 'Cause I want it to succeed, and become true

Translation by Thomas Borg.