http://diggiloo.net/

Recorded by: Intars Busulis
Music by: Kārlis Lācis
Lyrics by: Jānis Elsbergs
Language: Latvian
Other versions: Russian, Russian
This entry did not qualify for the ESC final.

Sastrēgums

A traffic jam

Super sastrēgumā tupēt varētu gan domāt You might think it is superb to be stuck in a traffic jam
Visi labā omā, tikai es tāds besīgs They all are in a good mood, only I'm so evil
Nezinu kur esi, sēžu te pa lieko I don't know where you are, I sit here in vain
Kā lai tuvāk tieku, tuvāk tev? How can I get closer, closer to you?
  
It nemaz tas nav It is not so superb at all
Palikt vienam ar sevi Remaining all on your own
Un netikt nekur uz priekšu And not moving forward anywhere
Netikt tuvāk pie tevis Not getting closer to you
  
Klausies, atnāc beidzot satikties Listen, come meet me at last
Cik tad var no dzīves atteikties? How long can one refuse one's life?
Pārpratumiem pāri atlido Fly to me over misunderstandings
Pieņem lēmumu šo galīgo Take this final decision
  
Atkal sastrēgumā, kad līdz Again, in a traffic jam, when it helps
Tālāk tiec vien tad kad sakustas cits You advance only when another person moves
Man nepietiek tikai pašam sākt It's not enough if I start to move myself
Vajag lai tu nāc, tu nāc, tu nāc I need you to come, to come, to come
  
Piekāst visas savas liekas darīšanas To hell with all my futile actions
Atnāc, tevi saucu, atnāc, gandrīz kaucu Come, it's you I'm calling, come, I'm nearly howling
Vienam, apnicis man, vienam, izlikties ka super Alone, I'm bored, alone, pretending that it is superb
Sastrēgumā tupēt, nejēga! To be stuck in a traffic jam, nonsense!
  
It nemaz tas nav It is not so superb at all
Palikt vienam ar sevi Remaining all on your own
Un netikt nekur uz priekšu And not moving forward anywhere
Netikt tuvāk pie tevis Not getting closer to you
  
Klausies, atnāc beidzot satikties Listen, come meet me at last
Cik tad var no dzīves atteikties? How long can one refuse one's life?
Pārpratumiem pāri atlido Fly to me over misunderstandings
Pieņem lēmumu šo galīgo Take this final decision
  
Klausies, atnāc beidzot satikties Listen, come meet me at last
Cik tad var no dzīves atteikties? How long can one refuse one's life?
Pārpratumiem pāri atlido Fly to me over misunderstandings
Pieņem lēmumu šo galīgo Take this final decision
  
Klausies, atnāc beidzot satikties Listen, come meet me at last
Cik tad var no dzīves atteikties? How long can one refuse one's life?
Pārpratumiem pāri atlido Fly to me over misunderstandings
Pieņem lēmumu šo galīgo Take this final decision

Translation by hateslies.