http://diggiloo.net/

Recorded by: Kejsi Tola
Music by: Edmond Zhulali
Lyrics by: Agim Doçit
Language: Albanian
Placing: 17th (48 points)
Other versions: English

Më merr në ëndërr

Take me into your dreams

Mijëra dëshira na lindin në çast Thousands of desires are born in an instant
Në ëndrrën tonë të dashurisë In our dream of love
Netët pa gjumë dhe vetminë i lë pas You leave behind nights without sleep and loneliness
Kur ty të kam thellë në shpirt When I have you deep in my soul
  
Asgjë më shumë jo, nga ty nuk kërkoj Nothing more I ask from you
Asgjë më shumë se sa një çast Nothing more than one moment
Kur ti je larg vetëm ty të mendoj When you're far away I only think of you
Unë mbyll dy sytë I close my eyes
Mbyll dy sytë të ndiej pranë, të ndiej Close my eyes to feel you near, to feel you
  
Sa herë ti, ti më fton Whenever you invite me
Sa herë më merr ti në ëndërr Whenever you take me into your dreams
Jo, jo, ti mos më zgjo No, no, don't wake me up
Nga kjo magji e dashurisë From this magic of love
  
Sa herë ti, ti më fton Whenever you invite me
Sa herë më merr ti në ëndërr Whenever you take me into your dreams
Jo, jo, ti mos më zgjo No, no, don't wake me up
Nga kjo magji e dashurisë From this magic of love
  
Unë jam e jotja çdo ditë që kalon I'm yours every day that goes by
Unë jam me ty kur larg të kam I'm with you when you're far away
Edhe një çast nëse ti më mungon And if for a moment you're not with me
Unë mbyll dy sytë të ndjej pranë I close my eyes to feel you near
  
Asgjë më shumë jo, nga ty nuk kërkoj Nothing more I ask from you
Asgjë më shumë se sa një çast Nothing more than one moment
Kur ti je larg vetëm ty të mendoj When you're far away I only think of you
Unë mbyll dy sytë I close my eyes
Mbyll dy sytë të ndiej pranë, të ndiej Close my eyes to feel you near, to feel you
  
Sa herë ti, ti më fton Whenever you invite me
Sa herë më merr ti në ëndërr Whenever you take me into your dreams
Jo, jo, ti mos më zgjo No, no, don't wake me up
Nga kjo magji e dashurisë From this magic of love
  
Më kërko në pafundësi Search for me in endlessness
Më kërko unë do vij Search for me, I'll come
  
Sa herë ti, ti më fton Whenever you invite me
Sa herë më merr ti në ëndërr Whenever you take me into your dreams
Jo, jo, ti mos më zgjo No, no, don't wake me up
Nga kjo magji e dashurisë From this magic of love

Translation by Liridon Mustafa.