http://diggiloo.net/

Recorded by: Frederik Ndoci
Music by: Adrian Hila
Lyrics by: N/A
Language: Albanian
Other versions: English/Albanian, English, Albanian
This entry did not qualify for the ESC final.

Balada e gurit

The stone ballad

Dikur për të mos ardhur kurrë At a time of no comeback
Ktheva shpinën dhe hodha një gur I turned away and threw a stone
Mu duk se jeta mori nur I thought my life had taken grace
Sa shumë eca e nuk ndala kurrë So I kept on walking and never stopped
  
Miliona gurë i preka I touched a million stones
Dhe për andej nga erdha And from the place I left
Ktheva gjoksin, ah... I turned my chest, ah...
  
Një det me lot e gjeta I found a sea of tears
Dhe njerez që si unë And people that just like me
Një gur kerkonin, ah... Searched for a stone, ah...
  
Kthema Zot Bring me God
Kthema mallin që më more Bring me the nostalgia that you took from me
Kur më nise larg, ah... When you sent me away, ah...
  
Kthema Zot Bring me God
Vetëm loti thyen gurin Only the tears can break the rock
Që e hodha pas That I left behind
  
Të lutem kthema Zot Please bring me God
Ti kthema lotin që më more Bring me the tears that you took from me
Kur më nise larg When you sent me away
  
Të lutem kthemë Zot Please bring me God
Se vetëm malli thyen burrin Only the nostalgia can break the man
Për tu kthyer pas, oh... And make him return, oh...
  
Ah... Ah...
  
Kthema Zot Bring me God
Kthema mallin që më more Bring me the nostalgia that you took from me
Kur më nise larg When you sent me away
  
Kthema Zot Bring me God
Vetëm loti thyen gurin Only the tears can break the rock
Që e hodha pas, ah... That I left behind, ah...
  
Të lutem kthema Zot Please bring me God
Ti kthema lotin që ma more Bring me the tears that you took from me
Kur më nise larg When you sent me away
  
Të lutem kthemë Zot Please bring me God
Se vetëm malli thyen burrin Only the nostalgia can break the man
Për tu kthyer pas And make him return
  
Ah... ah... ah... Ah... ah... ah...

Translation by Liridon Mustafa.