http://diggiloo.net/

Recorded by: Sergio & the Ladies
Music by: Marc Paelinck
Lyrics by: N/A
Language: Dutch
Placing: 13th (33 points)
Other versions: English

Meisjes

Girls

(Meisjes, meisjes, meisjes, meisjes) (Girls, girls, girls, girls)
  
Ooit had ik een droom Once I had a dream
Van de vrouwen in het paradijs About women in paradise
Vol van passie en zo mooi Full of passion and as beautiful
Als de duivel in een hemels lijf As the devil in a heavenly body
  
Ik wil alles met ze delen I want to share everything with them
En alles wil ik met ze doen And everything I want to do with them
Al na die eerste zoen Already after the first kiss
  
Meisjes – geef ze wat ze vragen Girls – give them what they ask
Meisjes – want er komt geen tweede keer Girls – because there won't be a next time
Als zij je zegt: "Kom op en ga maar met me mee" When she tells you: "Come on up with me"
That's what I wanna say That's what a wanna say
  
Oh... come on, ladies, ow... Oh... come on, ladies, ow...
  
Zo verslavend als de nacht As addicting as the night
Zo verleidelijk en zomerheet So tempting and summer hot
Ja, ze zijn het sterke ras Yes, they're the strong race
En ze schoppen overal wel keet And they go on a rampage everywhere
  
Ze kunnen me zo vaak bespelen They can manipulate me so often
Maar ze weten wel waarom ik kom But they do know why I come
Die vrouwen zijn niet dom Those women ain't stupid
  
Meisjes – geef ze wat ze vragen Girls – give them what they ask
Meisjes – want er komt geen tweede keer Girls – because there won't be a next time
Als zij je zegt: "Kom op en ga maar met me mee" When she tells you: "Come on up with me"
Oh yeah... Oh yeah...
  
Meisjes – doe wat ze je vragen Girls – do what they ask
Meisjes – want die nacht komt nooit meer weer Girls – because that night will never come back
Als zij je zegt: "Kom op en ga maar met me mee" When she tells you: "Come on up with me"
That's what I wanna say That's what I wanna say
  
(Meisjes) Ze zijn zo lekker (Girls) They are so sweet
(Kom maar mee) Maar nooit gedwee (Come with me) But never meek
(Meisjes) Ze zijn nog gekker (Girls) They're even madder
(Kom maar mee) In een staminee (Come with me) In a pub
(Meisjes) Als zij je willen (Girls) When they want you
(Kom maar mee) Recht door zee (Come with me) Fair and square
Jongens, ga dan snel met ze mee Boys, then go with them quickly
  
(Meisjes) Oh yeah (Girls) Oh yeah
(Geef ze wat ze vragen) Oh... (Give them what they ask) Oh...
(Meisjes) Want er komt geen tweede keer (Girls) Because there won't be a second time
Als zij je zegt: "Kom op en ga maar met me mee" When she tells you: "Come on up with me"
(Hey, hey) Oh, al die mooie... Oh, all those beautiful...
  
Meisjes – doe wat ze je vragen Girls – do what they ask you
Meisjes – want die nacht komt nooit meer weer Girls – because that night will never come back
Als zij je zegt: "Kom op en ga maar met me mee" When she tells you: "Come on up with me"
  
Zo zijn ze, meisjes That's the way they are, girls

The lyrics also contain a few words in English.