http://diggiloo.net/

Performed by: Kølig Kaj
Music by: Lars Pedersen
Lyrics by: Thomas Lægård
Conductor: Jan Glæsel
Language: Danish
Placing: 16th (25 points)

Stemmen i mit liv

The voice in my life

"Det er Oplysningen, hallo" "It's the Inquiries, hello"
"Ja, hallo, det er Kaj, ka' jeg snak' med hende den søde?" "Yes, hello, this is Kaj, can I talk to that nice girl?"
"Hvem er den søde?" "Who's the nice girl?"
"Ja, stemmen i mit liv" "Well, the voice in my life"
  
(Jeg tænder på dig, og ka' ikk' nå dig for) (I'm turned on by you, and can't reach you for)
(Du' så langt fra mig) (You're so far away from me)
  
Jeg går og føler mig lidt ensom, fordi jeg savner en I'm feeling a bit lonely, because I miss someone
Jeg kan dele mit liv med, det er ved at være et problem I can share my life with, it's becoming a problem
Jeg ringer til dig, men kan ikke få det sagt I'm calling you, but I can't get it said
Når modet det så kommer, så er røret jo lagt på And when the courage finally comes, the receiver has been hung up
  
Klokken er to, jeg har prøvet flere gange It's two o'clock, I've tried several times
Du er ikk' og træffe, svaret er det samme You aren't in, the answer remains the same
Hvorfor er du borte, når jeg er lige her? Why are you away, when I'm right here?
Hvorfor er jeg ene? Jeg føler mig så sær Why am I alone? I feel so strange
  
Jeg skyder over målet, hver gang jeg tror, jeg sigter I overshoot the mark, every time I think I taking aim
Føler mig så sikker, men kontakten til dig svigter I feel so confident, but the contact to you is failing
Har det ad helvede til, jeg drikker mig fuld I feel like hell, I get drunk
Alt dette for glemme dig og så din stemme All this to forget you and your voice
  
(Jeg tænder på dig, og ka' ikk' nå dig) for (I'm turned on by you, and can't reach you) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), you're the voice in my life
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for (I'm calling you, I wish I could see you) for
(Du' så langt fra mig), ja, du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), yes, you're the voice in my life
  
Jeg ble' fyret fra mit job, fordi jeg ringed' i arbejdstiden I got fired from my job, because I was calling during working hours
Det ku' ikke stoppe mig, jeg ville hør' dig hele tiden That couldn't stop me, I wanted to hear you all the time
Lige sid'n har min mobilregning vokset Ever since my mobile 'phone bills have been growing
Skylder folk penge, og mit liv er lidt kokset I owe people money, and my life's a bit of a mess
  
Selvom jeg er artigt opvokset, ka' jeg ikk' la' vær Even though I was properly raised, I can't help it
Telefonen er nær, nummeret giver mig ikke besvær The 'phone's near, the number is no problem
Med at huske, for det er bare en, en og otte To remember, it's just one, one and eight
Har ikk' snakket i dag, bar' jeg ku' nå det Haven't talked to you today, I wish I had the time
  
For først var det Molly, så var det Lone, så var det Lis At first it was Molly, then it was Lone, then it was Lis
Så var det Mette, så var det Helle, så var det Kis Then it was Mette, then it was Helle, then it was Kis
Men hende, jeg ville snakke med, var ikke ved røret But the one I wanted to talk to, wasn't around
Havd' ringet tyve gange, tænkte løbet var kørt I'd call twenty times, thought it was all over
  
For bar' et enkelt svar kunne redde min dag For just one single answer, could save my day
Men der var ingen lyse håb, intet svar jeg vil ha' But there were no bright hopes, not the answer I wanted
Til sidst faldt jeg om, med min telefon i hånden At last I keeled over, with the 'phone in my hand
Med drømmen om dig, din stemme i ånden With the dream of you, your voice in my mind
  
(Jeg tænder på dig), yeah... (og ka' ikk' nå dig) for (I'm turned on by you), yeah... (and can't reach you) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), you're the voice in my life
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for (I'm calling you, I wish I could see you) for
(Du' så langt fra mig), ja, du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), yes, you're the voice in my life
  
Nå men, jeg må tage mig sammen ven Well then, I have to pull myself together, my friend
Gribe telefonen og så prøve igen Grab the 'phone and try again
Jeg trykked' en, en, otte, ønskede, håbede I dialed one, one, eight, wished, hoped
"Det er Oplysningen", og så stod jeg og måbede "It's the Inquiries", and then I stood gawping
  
"Hej, det er Kaj, du..." "Hi, this is Kaj, eh..."
"Der er i øjeblikket en kort ventetid på ca. tyve sekunder "At the moment there's a short wait of twenty seconds
Ventetiden er gratis" The waiting time is free"
"Jeg elsker dig" "I love you"
  
(Jeg tænder på dig), yeah... (og ka' ikk' nå dig) for (I'm turned on by you), yeah... (and can't reach you) for
(Du' så langt fra mig), du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), you're the voice in my life
(Jeg ringer til dig, bar' jeg ku' se dig) for (I'm calling you, I wish I could see you) for
(Du' så langt fra mig), ja, du er stemmen i mit liv (You're so far away from me), yes, you're the voice in my life
  
(Jeg tænder på dig) (I'm turned on by you)