http://diggiloo.net/

Performed by: Justyna
Music by: Mateusz Pospieszalski, Wojciech Waglewski
Lyrics by: Wojciech Waglewski
Conductor: Noel Kelehan
Language: Polish
Placing: 18th (15 points)

Sama

Alone

Teraz o tym wiem Now I know
Kiedy świat na mnie czasem rozgniewa się That when the world is angry with me
Daje smutek bym It's sad and I remain
Tam gdzie wieżowca oko There at that skyscraper's stair's eye
Czekała aż do zmroku Until the dusk comes
W tym najdalszym z miejsc In this faraway place
By pchłą stać się małą To become a little flea
  
Teraz o tym wiem Now I know
Kiedy świat na mnie czasem rozgniewa się That when the world is angry with me
Daje smutek bym It's sad and I remain
Tam gdzie wieżowca oko There at that skyscraper's stair's eye
Czekała aż do zmroku Until the dusk comes
Sama tak I'm alone
I czuła się tak marnie And I feel poor
Poczuła się tak marnie Feeling so poor
Jakby Bóg, dobry Bóg As if God, the good God
Nie lubił pcheł Didn't love little fleas