http://diggiloo.net/

Performed by: Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen
Music by: Rolf Løvland
Lyrics by: Hans Olav Mørk
Conductor: Pete Knutsen
Language: Norwegian
Placing: 6th (76 points)
Other versions: English

Duett

Duet

Med din sang strømmer varmen inn With your song, warmth enters
Bringer vår til et frossnet sinn Brings spring into a frozen mind
Gjennom is finner sangen vei Through ice, the song finds its way
Til en elv dypt inni meg To a river, deep inside me
  
Isen går, elven våkner opp The ice melts, the river awakens
Flommens kraft fyller sinn og kropp The power of the flood fills mind and body
Først som gråt fra et kildevell First as tears from a spring
Inne i deg selv som bryter fri Inside yourself that breaks free
  
Og nå er fossen fri og vill And now the waterfall is free and wild
Som dansere av ild, en mektig strøm Like dancers of fire, a powerful current
Vi er ett, med varmen i vårt blod We are one with the warmth of our blood
Med styrken i vår tro i en sang With the strength of our faith in a song
  
Våg å gi, slippe våren løs Dare to give to set the spring loose
Sangen bor under alt som frøs The song lives under everything that froze
Flommen går i et fossefall The flood turns into a waterfall
Våren i krystall bryter frem The spring in crystal breaks through
  
Og nå er fossen fri og vill And now the waterfall is free and wild
Som dansere av ild, en mektig strøm Like dancers of fire, a powerful current
Vi er ett, med varmen i vårt blod We are one with the warmth of our blood
Med styrken i vår tro i en sang With the strength of our faith in a song
  
Fri som flammer i en dans Free, like flames in a dance
Duett i sinn og sans for første gang Duet in mind and sense for the first time
Vi er ett med varmen i vårt blod We are one with the warmth of our blood
Med styrken i vår tro i en sang With the strength of our faith
  
I en sang In a song