http://diggiloo.net/

Performed by: Ruth Jacott
Music by: Eric van Tijn, Jochem Fluitsma
Lyrics by: Henk Westbroek
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 6th (92 points)
Other versions: English

Vrede

Peace

Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen Even the most expensive car can't swim
En als het nat is, heeft ie moeite om te remmen And when it's wet, it has trouble braking
Daarom is er met het asfalt iets gedaan That's why something is done to the asphalt
Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan So that no drop of water remains on it
  
We weten allemaal dat goochelaars bedriegen We all know that magicians deceive
En dat geen mens waar ook ter wereld zelf kan vliegen And that no man on earth can fly by himself
De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat The real reason why the airplane exists now
Ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat Is the fact that gliding doesn't happen on its own
  
We bouwen huizen om orkanen te weerstaan We build houses to withstand hurricanes
En maken schepen om in elke storm te varen And make ships to sail in every storm
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan We're working on a light bulb that never burns out
Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren It only just won't work to keep peace
(Te bewaren) (To keep)
  
Elke nieuwe appelboom die wordt geboren Each new apple tree that is born
Heeft van nature niet de oren om te horen Isn't endowed by nature with ears to hear
Maar genetisch zullen wij hem dan wel leren But through genetics we'll manage to teach it
Om smaak en kwaliteit te garanderen To guarantee taste and quality
  
We bouwen huizen om orkanen te weerstaan We build houses to withstand hurricanes
En maken schepen om in elke storm te varen And make ships to sail in every storm
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan We're working on a light bulb that never burns out
Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren It only just won't work to keep peace
  
Als geen brug te ver is When no bridge is too far
Komt straks elke klok gelijk te staan Every clock will chime at the same hour
Als geen weg te lang is When no road is too long
Wil straks geen mens een ander mens meer slaan No man wants to hit another man ever again
Woh, oh... Woh, oh...
  
We bouwen huizen om orkanen te weerstaan We build houses to withstand hurricanes
En maken schepen om in elke storm te varen And make ships to sail in every storm
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot kan gaan We're working on a light bulb that never burns out
Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren It only just won't work to keep peace