http://diggiloo.net/

Recorded by: William Mangion
Music by: William Mangion
Lyrics by: Jesmond Tedesco
Language: Maltese
Placing: 8th (69 points)
Other versions: English

Issa

Now

Fis-skiet, meta konna flimkien In silence, when we were together
Int urejtni l-imħabba tieghek You showed me your love
Fik emmint, ħallejtni mingħajr dubju I believed in you, left me without doubt
Qatt ma ntbaħt kull darba li kont miegħek I never realised each time I was with you
  
Kif weġġgħajtni meta sirt naf li int How you hurt me when I found out that you
Bdiltni bla rażan, bl-amment Swapped me without a second thought
Djieq ta' qalb, m'hemx kliem jiddeskrivi l-imrar ġo fija Heartbreak, no words can describe the bitterness inside me
Tradejtni vilment! You vilely betrayed me
  
Issa, daqsekk, għalik mhux fil-bżonn – isma x'ser ngħidlek Now I need you no longer – listen to what I'm gonna tell you
Issa, in-nuqqas tiegħek m'għadux jgħodd – daqsekk biżżejjed Now your failings don't count any more – that's enough
Issa, tgħallimt ma nerrġax nieħu l-istess żball Now I've learnt not to make the same mistake
  
Int ħsibt li kont ninqeda bik, naħlilek żmienek You thought I was using you, wasting your time
Hemm fejn int żbaljajt That's where you went wrong
  
Kif weġġgħajtni meta sirt naf li int How you hurt me when I found out that you
Bdiltni bla rażan, bl-amment Swapped me without a second thought
Djieq ta' qalb, m'hemx kliem jiddeskrivi l-imrar ġo fija Heartbreak, no words can describe the bitterness inside me
Tradejtni vilment! You vilely betrayed me
  
Issa, daqsekk, għalik mhux fil-bżonn – isma x'ser ngħidlek Now I need you no longer – listen to what I'm gonna tell you
Issa, in-nuqqas tiegħek m'għadux jgħodd – daqsekk biżżejjed Now your failings don't count any more – that's enough
Issa, tgħallimt ma nerrġax, qatt ma nerrġa nieħu l-istess żball Now I've learnt not to, not to ever make the same mistake
  
Issa! L-imrar ġo fija! Tradejtni vilment! Now! The bitterness inside me! You vilely betrayed me!
Issa, tgħallimt ma nerrġax nieħu l-istess żball Now I've learnt not to make the same mistake

Translation by Thomas Borg.