http://diggiloo.net/

Performed by: Merethe Trøan
Music by: Robert Morley
Lyrics by: Eva Jansen
Conductor: Rolf Løvland
Language: Norwegian
Placing: 18th (23 points)
Other versions: English

Visjoner

Visions

Visjoner fra en drøm gir refleksjoner og en bønn Visions from a dream provides reflection and a prayer
La fremtiden bli vår Let the future belong to us
Vi høster bare det vi sår We only reap what we sow
Hva har vi så forstått av tiden som er gått? What have we understood then, of the time that has passed?
Kan fortid bære fremtidens barn? Can the past carry the children of the future?
  
Et sekel ebber ut, en ny tid banker på vår dør A century is ebbing out, a new era is knocking on our door
Har fremgang ført oss vill? Has progress led us astray?
Fortidens ild har varme glør The fire of the past contains hot embers
Naturen har fått sår, verdier står på spill Nature is wounded, values are at stake
Nå ser vi alle feil fra i går Now we see all of yesterday's mistakes
  
Men håpet det er tent, det kan vel aldri bli for sent But the hope has been lit, it can never be too late
At kunnskapen slår rot For knowledge to put down roots
Som gir oss skapertrang og mot Which provide us with courage and a will to create
Kultur, det er en arv til folket i vårt land Culture is a heritage for the people of our country
Det er et speil av tidenes gang A mirror of times passed by
  
Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang Give us a dawn with children's laughter and song
Vi elsker far og mor We love our father and mother
Har kjærlighet å gi til søster og bror We have love to give to our sister and brother
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann Give us a sunrise and let our dream be true
Sammen på håpets vei går vi hand i hand Together on the path of hope we walk hand in hand
  
Vi har kun denne jord, la morgendagen bli en venn We only have this earth, let tomorrow become a friend
Vis nestekjærlighet Show love to your fellow man
Så får du ærlighet igjen And you will have honesty in return
La liten og la stor få dele samme bord Let big and small share the same table
I vennskap som lever og gror In a friendship which is alive and growing
  
Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang Give us a dawn with children's laughter and song
Vi elsker far og mor We love our father and mother
Har kjærlighet å gi til søster og bror We have love to give to our sister and brother
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann Give us a sunrise and let our dream be true
Sammen på håpets vei går vi hand i hand Together on the path of hope we walk hand in hand
  
(Gi oss en soloppgang med barnelatter og sang) (Give us a dawn with children's laughter and song)
(Vi elsker far og mor) (We love our father and mother)
(Har kjærlighet å gi til søster og bror) (We have love to give to our sister and brother)
Gi oss en soloppgang og la vår drøm være sann Give us a sunrise and let our dream be true
Sammen på håpets vei går vi hand i hand Together on the path of hope we walk hand in hand