http://diggiloo.net/

Performed by: Humphrey Campbell
Music by: Edwin Schimscheimer
Lyrics by: Edwin Schimscheimer
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 9th (67 points)
Other versions: English

Wijs me de weg

Show me the way

Ik heb mezelf gezocht in boeken en landen ver van hier I searched for myself in books and in far-away countries
Zo is mijn leven, maar hoever je ook zoekt That's my life, but no matter how far you search
De waarheid is niemand gegeven Nobody holds the truth
  
Wijs me de weg naar het nieuwe land Show me the way to the new country
Wijs me de weg, neem me bij de hand Show me the way, take me by the hand
Wijs me de weg naar mensen om me heen Show me the way to people around me
  
Leer me te zien dat het anders kan Teach me to see that it can be done otherwise
En bovendien met een beter plan And moreover with a better plan
Wijs me de weg, de weg voor iedereen Show me the way, the way for everyone
  
Ik heb mezelf gezocht, hier en in andere landen I searched for myself, here and in other countries
En ben op zoek geweest naar vrienden voor altijd (hohoho) And have been in search of friends for eternity (hohoho)
Ik vond de waarheid, maar heb haar weer zien stranden I found the truth, but I've seen it stranding again
De dwaze dromen, gestolen door de tijd (hohoho) The stupid dreams, stolen by the time (hohoho)
  
Wat is dit leven? Hoever kun je komen? What is this life? How far can you go?
Wie kan je helpen? Gevoel of verstand? Which one can help you? Feeling or reason?
De weg die je zoekt in jezelf The way you search for in yourself
Houdt nooit op, staat niet stil, laat je leven Never stops, never stands still, lets you live
  
Wijs me de weg naar m'n eigen zin Show me the way to my own sense
Wijs me de weg naar een nieuw begin Show me the way to a new beginning
Wijs me de weg naar liefde voor altijd Show me the way to love for always
  
Wijs me de weg Show me the way
Oh, oh Oh, oh
Loop mee Walk along
  
Wijs me de weg Show me the way
Wijs me de weg Show me the way
Wijs me de weg Show me the way