http://diggiloo.net/

Recorded by: Mary Spiteri
Music by: Georgina Abela
Lyrics by: Raymond Mahoney
Language: Maltese
Placing: 3rd (123 points)
Other versions: English

Tfajjel ċkejken

Little child

  
Tfajjel ċkejken, tħarisx lejja Little child, don't look at me
B'mistoqsija f'għajnejk sbieħ With a question in your eyes
Tar mar riħ, iż-żmien tal-logħob ferrieħ Time for games has blown with the wind
Il-ħsibijiet tellfu kull mistrieħ Thoughts have lost all rest
  
Tfajjel ċkejken, ejja ħdejja Little child, come next to me
Ngħidlek ġrajja li thennik I'll tell you a story which will lift your spirits
Għożż ġo fik, il-ġmiel li d-dinja 'ttik Cherish inside you, the beuty the world gives you
La tħallihiex, tnikktek u bikkik Don't let it upset you and make you cry
  
Tbissem illum, il-bieraħ għadda u mar Smile today, yesterday's passed and gone
Għix il-jum wara jum u għada qatt ma sar Live the day after day and tomorrow is still to be
Għax l-uġiegħ tal-lum biżżejjed 'Cause the pain of today is enough
Dak li ġej ma jafu ħadd What's to come no one knows
'Tini jdejk, għallimni ngħix aħjar Give me your hand, teach me to live better
  
Tfajjel ċkejken, ħares lejja Little child, look at me
Twettaqx l-għelt li għamilt jien Don't make the same mistakes that I did
Taħlix żmien, l-imgħoddi kien li kien Don't waste time, the past is what it is
Bla tifkiriet, isbaħ u il-ġejjien Without memories, the future's brighter
  
Tbissem illum, il-bieraħ għadda u mar Smile today, yesterday's passed and gone
Għix il-jum wara jum u għada qatt ma sar Live the day after day and tomorrow is still to be
Għax l-uġiegħ tal-lum biżżejjed 'Cause the pain of today is enough
Dak li ġej ma jafu ħadd What's to come no one knows
'Tini jdejk, għallimni ngħix aħjar Give me your hand, teach me to live better
Ngħix aħjar Live better
  
Ifraħ illum, daż-żmien kemm jista' jdum? Have fun today, how long can this time last?
Ħatja jien daqs l-oħrajn, li sibt xifer l-irdum I'm as guilty as the rest who found the cliff's edge
Jekk ħallejna dinja mejta, minn kull tama' ċaħħadnik If we left a dead world, deprived you of all hope
'Tini jdejk, 'tini jdejn, aħfrilna dan l-imrar Give me your hand, give me your hand, forgive us this bitterness

Translation by Thomas Borg.